Korset, hvorfor det er viktig

January 1, 2023

Series: Andakt, loven, Nåde, Norsk, Torah, tro

Korset, hvorfor det er viktig

Korset er viktig, men la det ikke bli en avgud

Av og til kommer det opp krav fra andre religioner om å fjerne korset fordi de blir støtt av det. Som f.eks før jul, så kunne vi lese om ett ektepar som hadde montert korset på sin husvegg og fikk oppfordring fra naboene om å ta det ned. Vi kunne også lese om en annen religion som mente korset ikke skulle være på kirkegårder. Korset er i dag i år 2023 ett anerkjent symbol på den kristne tro, og det er ikke så rart fordi det minner oss om hva Jesus gjorde for oss. Det er derfor ganske naturlig at vi kristne synes korset er viktig og noe vi ikke må prøve å endre på. Men det vi kristne også skylder å huske er at Israelittene ved foten av Sinai fjellet syntes gullkalven var viktig og ikke noe man måtte prøve å endre på. Vi må derfor vokte oss vel så vi ikke lar korset bli vår tids gullkalv. 

Korset?

Hadde vi levd i de første 400 årene etter Kristus, så ville situasjonen vært veldig forskjellig når det gjelder korset. I de første 400 årene så var korset ett symbol de første kristne ikke ville ha noe med å gjøre, ikke fordi de ikke så verdien i hva som hadde skjedd der, men fordi det var mer viktigere for dem å leve som kristne enn å ha den rette symbolikken på plass. Det var ikke før rundt år 350 når keiser Konstantin avskaffet korset som dødsstraff og gjorde det til sitt symbol at det fikk den sentrale plassen i vår tro som vi har i dag.

For Konstantin sin del, så ble korset sentralt fordi han hadde en visjon om at Gud lovet han seier om han brukte korset som symbol. Hvordan Konstantin levde livet sitt viser at korset som symbol ble mer viktigere enn hva som faktisk skjedde på korset. Men om vi nå setter Konstantin tilbake i den tidsalderen han hører hjemme i og ser litt på oss selv, hvorfor er korset så viktig for deg som er kristen i år 2023?

Hvorfor korset er viktig

Sjangsene er store for at du ville svart; fordi Jesu blod betalte for min synd på korset og Jesus er Guds offerlam.

Utfordringen med å tenke slik er at loven sier offerlammet og blodet måtte sones på alteret i tempelet, men som vi vet, Jesu kors og blod rant utenfor tempelet. Vi vet det rant i nærheten eller på alteret på oljeberget, men vi har ikke noe skriftsted som sier at blod som renner på det alteret tilgir synd. Bibelen sier også at synd blir tilgitt uten blod i enkelte tilfeller. Men hva skjer om vi for ett øyeblikk ser vekk ifra hva vi tror og leter i Bibelen vår for å finne svarene?

Da ser vi i Galaterbrevet 3:13 det står: Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.

Det Galaterbrevvet 3:13 forteller oss var at Jesu kors er viktig fordi Jesus på korset kjøpte oss fri fra lovens forbannelse.

Lovens forbannelse?

Vi forstår at korset er viktig, ikke fordi Jesu blod på korset sonet min og din synd, men fordi Jesus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse når han hang der.

“Hva er lovens forbannelse?”

Mange tror “lovens forbannelse” er ett uttrykk som sier at “loven er forbannet” så Jesus “kjøpte oss fri fra loven, så vi ikke trenger å tenke på den i dag”. Men en slik tankegang er feil og stemmer ikke med Bibelen, for Jesus selv sier at loven gjelder så lenge det er en himmel og en jord. Både Paulus, Peter, Johannes og Jakob sier selv i sine brever at loven gjelder den dag i dag selv om du tror på Jesus. Så hva er da lovens forbannelse (katara nomos på Gresk)?

Vi leser fra Jesaja 53:4-6: Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.  5Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.  6Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.

Les også 5.Mosebok 28:15-68, det er for langt til at jeg tar det med her, men jeg håper du har mulighet til å lese det før du går videre.

5.Mosebok 28:15-68 forteller oss noe veldig viktig; når vi gjør noe Moseloven sier vi ikke har lov til, så forbanner Gud oss med sykdom, plager, problemer og vanskeligheter. Men Jesaja 53:4-6 og Gal 3:13 sier Jesus har tatt på seg alle de forbannelsene som rammer oss når vi ikke lever etter loven. Jesus som aldri noen gang brøt Moseloven og derfor levde i lovens velsignelser (5.Mosebok 28:1-14) tok frivillig på seg alle konsekvensene av å ha brutt loven (5.Mosebok 28:15-68, Gal 3:13)

Lovens forbannelse er m.a.o ikke at loven er en forbannelse, men det er konsekvensene av å ikke holde den.

Tror du virkelig på korset?

Om du virkelig forstår hva som skjedde på korset, så vil du også ta konsekvensene av det. Tar du konsekvensene av det, så velger du av egen fri vilje å holde loven for å slippe å leve under lovens forbannelser. Holder du loven (her snakker vi hele tiden om den skriftlige loven) viser du at du tror på at Jesus døde for deg. Viser du at du tror Jesus døde for deg ved å holde loven, så imiterer du Jesu liv fordi han holdt loven (1.Johannes 2, 1.Kor 11, Jakobs brev). Imiterer du Jesu liv ved å holde loven, så sier Filipperbrevet 2 at du arbeider på din frelse. Arbeider du på din frelse, så sier Romerbrevet 10 at du er rettferdig og frelst.

Ser du nå hvorfor de første kristne ikke var så opptatt av å ha korset på sine bygninger, smykker, eiendeler osv?

La derfor aldri korset bli din gullkalv, for det har sine konsekvenser for din evighet.