Kraften i ordet

January 15, 2023

Series: Andakt, loven, Nåde, Norsk, Paulus, tro

Kraften i ordet

Kraften i ordet

I Galaterbrevet 2:16 leser vi:  “men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lov-gjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lov-gjerninger, eftersom intet kjød blir rettferdiggjort av lov-gjerninger” (Bibelen 2011)

Galaterbrevet 2:16 virker veldig lett å forstå om vi bare skal forholde oss til Bibelen 2011 sin oversettelse. Mennesket blir rettferdig når de tror på Jesus Kristus, ikke av lov-gjerninger. Men som du sikkert vet, Paulus skrev ikke Galaterbrevet 2:16 på Norsk eller Engelsk, han skrev det på Gresk.

Når Paulus skriver på Gresk, så skriver han ikke at vi blir rettferdige ved tro på Kristus Jesus. Det Paulus derimot skriver er: Vi blir rettferdige av Jesu Kristi trofasthet mot loven.

De fleste kristne kunne sagt seg enige i at ja vi blir rettferdige fordi Jesus holdt loven (var trofast mot loven) og om vi tror på Jesus, så får vi Jesu rettferdighet (hans lovlydighet) tilregnet oss. Men utfordringene fortsetter om vi leser videre i 2:16 på Gresk:

For leser vi hele 2:16 på Gresk, så sier Paulus:

“Så velger vi også å være trofaste mot loven slik Jesus var trofast  for å bli rettferdiggjort av Jesu Kristi trofasthet og ikke av lov-gjerninger, eftersom intet kjød blir rettferdiggjort av lov-gjerninger”

Ser du poenget til Paulus?

  1. Jesu Kristi trofasthet mot loven rettferdiggjør oss, ikke vår tro på Jesus.
  2. Fordi Jesu Kristi trofasthet mot loven rettferdiggjør oss, så må vi velge å være trofaste mot loven.
  3. Er vi trofaste mot loven, slik Jesus var trofast mot loven, så blir vi rettferdiggjort.

Men Paulus sier også “intet kjød blir rettferdiggjort av lov-gjerninger”, så hvordan kan da Paulus si at Jesu trofasthet mot loven og vår trofasthet rettferdiggjør oss ?

Paulus skrev ikke til kristne i Skandinavia i år 2023, han skrev til mennesker som enten var etniske Jøder og oppvokst i Jødisk kultur og religion men også til gudfryktige hedninger. Hva er en “gudfryktig hedning”? En “gudfryktig hedning” er som ordet sier, en hedning (m.a.o en ikke-etnisk jøde) som har vokst opp med å tilbe andre guder enn Bibelens Gud. Men på ett tidspunkt i livet sitt, så har denne personen valgt å følge Israels Gud. Han har da tatt valget om å leve etter Moseloven, selv om han var hedning og derfor går han i synagogen selv om han har ikke offisielt konvertert enda til jødedommen. Derfor er han en “gudfryktig hedning”. Så når Paulus skriver til etniske Jøder og gudfryktige hedninger, så skriver han til mennesker som er vel kjent med Jødisk kultur, språk, historie og religion. Derfor vet vi at alle brevene Paulus sender er til menigheter sammensatt av gudfryktige hedninger og etniske jøder, m.a.o grupper av mennesker vel kjent med Jødisk kultur, språk, historie og religion.

Fordi den gruppen mennesker Paulus skriver til er vel kjent med Jødisk kultur, språk, historie og religion så er det en hel rekke ting i Paulus sine brever han ikke forklarer fordi han vet de om leser brevene hans kan alt det fra før.

Mottagerne av Galaterbrevet vet veldig godt at det er 2 Moselover, den ene er skriftlige (den vi har i Bibelen) den andre er muntlig (den finner vi i dag i Talmud som er en Jødisk bok). Samfunnet på Paulus sin tid var derfor delt i to, en gruppe var de som sa vi følger den muntlige fordi den er gitt oss av Gud og den gjør oss rettferdig. Om den skriftlige sa de hadde mindre betydning og kunne ikke rettferdiggjøre. Den andre gruppen som Paulus  og Jesus tilhørte sa vi følger den skriftlige fordi den er gitt oss av Gud og den gjør oss rettferdig, men den muntlige har mindre betydning og kan ikke rettferdiggjøre.

Så når Paulus skriver Gal 2:16 og sier vi skal være trofaste mot loven slik Jesus var trofast mot loven, også sier intet kjød blir rettferdiggjort av lovgjerninger, så er det disse to lovene han snakker om. Sagt på en annen måte, han sier: Du kan ikke bli rettferdig ved å følge den muntlige loven, du kan bare bli rettferdig ved å følge den skriftlige loven slik Jesus viste oss og slik Jesus var rettferdig ved å leve etter den skriftlige loven.

Ser du en annen viktig ting?

Fordi oversettere legger til det lille ordet “på” i Gal 2:16 så får vi en Paulus som sier vi blir rettferdig ved tro på Jesus ikke ved lov i 2:16, men i Rom 2:13 motsier seg selv ford er sier han vi blir rettferdig av å gjøre loven. Vi får også en kjempemotsetning mellom Jesu egen forkynnelse og Paulus, for Jesus sa alltid vi skulle leve etter loven. Og vi får en utfordring mellom Paulus på ene siden, og Jakob, Johannes og Peter på den andre som alle tre i likhet med Jesus sa: Vi blir rettferdige ved å holde loven.

Men om vi lar Paulus snakke for seg selv på Gresk, så blir disse selvmotsigelsene borte og Paulus blir enig med seg selv.

Ser du en annen viktig ting?

Fordi Bibelen ikke er skrevet til oss, så er det en god del ting Paulus ikke nevner fordi han vet leserne hans kan disse tingene fra før og forstår hva han snakker om. Vi er ikke de opprinnelige mottakere av Paulus sine brever, om vi vil være så naive å tro at vi aldri trenger å lese oss opp på Bibelens samtidshistorie så kan vi veldig lett ende opp med å miste frelsen pga en misforståelse. For da kan man veldig lett misforstå Gal 2:16 så man lever på den løgnen at man blir rettferdig av å tro på Jesus.