La deg forsone med Gud

April 19, 2023
Series: Andakt

Speaker: Ernest Hume

Ikke alle kristne er forsont med Gud

2.Korinterbrev 5:20: Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! (88/07)

For veldig mange år siden nå, så var jeg elev på et kurs i evangelisering arrangert av min lokale pinsemenighet. Han som hadde ansvaret for kurset var ungdoms pastoren min, en veldig hyggelig Bergenser som hadde forvillet seg nordover til Nord Norge. I et forsøk på å motivere en gruppe ungdommer som hadde mer lyst til å være ute og vinne sjeler for Kristus, enn å sitte inne i et klasserom, så sier han med stor innlevelse: “Her i 2.Korinterbrev 5:20 ligger oppgaven vår, vi er sendebud i Kristi sted som er sendt ut til hele verdenen med verdenens viktigste budskap: Bli forsont med Gud gjennom troen på Jesus Kristus.”

Nå veldig mange år senere, når jeg har lært å lese Bibelen på grunnspråkene, så stusser jeg litt over det han sa den gangen.

Tenk etter hva du leser i 2.Korinterbrev 5:20 på Norsk, Paulus sier “la dere forlike med Gud”. (Andre oversettelser sier forsone med Gud). Er det vanlig i det Norske språket å si at to som aldri noen gang har kjent hverandre skal forlike seg eller forsone seg med hverandre? Egentlig er det jo ikke det, for vi sier jo på Norsk at to som har kjent hverandre for så ha blitt uvenner må forlike seg/forsone seg med hverandre. To som aldri har kjent hverandre kan ikke forlike seg eller forsone seg, de må først bli kjent. Så ser du ikke selv hvordan 2.Korinterbrev 5:20 ikke egentlig kan brukes til å motivere til evangelisering? For Paulus snakker ikke her om å vinne sjeler for Kristus og overtale hedninger som aldri noen gang har kjent Gud til å komme til tro. Han snakker derimot om de som har kjent Gud før også blitt uvenner med han. Det er de som må forlike seg med Gud og bli forsont med Gud, derfor bruker Paulus det Greske ordet Katallasso.

Har du kjent Gud en gang i tiden også blitt uvenner med han?

Mange kristne vil si; nei jeg er ikke frafallen jeg bekjenner Jesus og tror på Jesus så det gjelder ikke meg. Menigheten i Korint ville vært helt enig med deg, de så ikke på seg selv som frafallen fordi de bekjente Jesus. Men om du kjenner litt til historien rundt Korinterne, så var deres hovedproblem at de ville ha Gud, de ville ha Jesus, men de ville ha alt dette på sine premisser ikke på Guds premisser.

Høres dette litt kjent ut? Er ikke det slik majoriteten av kristne tenker i dag at vi vil ha Jesus, vi vil ha evig liv, vi vil ha Gud men vi vil ha alt dette på våre premisser ikke på Guds? Derfor sier vi til Gud, vi vil ha korset, forsoningen, evig liv, men ikke din vilje for hvordan vi skal leve våre liv. Vi vil leve våre liv på vår måte, vi vil bestemme hva det vil si å være kristen. Men dessverre så er det  ikke du og jeg som bestemmer hva det vil si å være en kristen, det er Gud som bestemmer hva det vil si å være kristen.

Hva vil det si å være frelst?

Ett annet vers min vestlandske ungdoms pastor brukte var Apostlenes gjerninger 16:30-31 : Så førte han dem ut og spurte: Herrer! Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus (88/07) Med stor innlevelse forklarte han oss at når vi fant noen som ville bli forsont med Gud gjennom troen på Jesus, så var disse versene beviset vi skulle bruke for at frelse var enkelt. Frelse var bare å tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.

Nå veldig mange år senere, etter å ha lært å lese Bibelen på grunnteksten, så stusser jeg også her over hva han sa.

Tenk etter hva du leser her i Apostlenes gjerninger, du har Paulus og Silas i fengselet sammen med en hel rekke andre fanger. Plutselig og uten forvarsel, så går dørene opp og fangevokteren får panikk fordi han tror alle fangene hadde rømt. Fangevokteren hadde god grunn til å få panikk, for han visste at om alle fangene var rømt så ville hans overordnede drepe han som straff. Vi ser dette i det Greske ordet sozo som ikke betyr frelse slik vi tenker på frelse. Sozo betyr å bli berget fra umiddelbar stor fare. Derfor skjønner vi at fangevokteren ikke ber om å få vite hvordan han kommer til himmelen, men hvordan han blir berget fra hans overordnedes hevn. Men vi ser dette også i det Greske verbet poieo som ikke betyr å tro fordi du holder noe for sant, det betyr å gjøre noe. Så når jeg har lært å lese dette på Gresk, så ser jeg at det fangevokteren egentlig sier her er: Herrer! hva skal jeg gjøre for å bli berget fra mine overordnede som snart vil drepe meg fordi jeg sviktet i jobben?  Paulus sitt svar er interessant, for Paulus svarer med et verb når han sier “Tro på Herren Jesus”, så egentlig sier Paulus her; følg Jesu lære og gjør som Jesus sa da skal du bli berget fra umiddelbar fare.

Hva vil det si å være frelst? Ifølge Paulus så vil det å være frelst være det samme som å leve i lydighet til Jesu lære. Hva var det Jesus lærte oss? Matteus 23 er ett av mange eksempler på at Jesus lærte oss å følge Moses, det er derfor Paulus sier i 1.Kor 11 “imiter meg, slik jeg imiterer Jesus”. Det å være frelst er å leve sitt liv slik Jesus levde sitt liv, i lydighet til Moseloven. Da skjønner vi at de som trenger å forsone seg med Gud er de som vil ha Jesus, men ikke vil ha Moseloven.

Hva med deg? Trenger du å forsone deg med Gud?