Loviskhet er egentlig en bra ting

February 14, 2023

Series: Andakt, Norsk, Torah

Loviskhet er egentlig en bra ting

Hva er loviskhet?

Vi kristne sier ofte det slik: Når noen forkynner de må gjøre gode gjerninger for å bli frelst, eller at noen sier man må holde loven for å bli frelst, så er man lovisk.Oxford sin store ordbok sier det slik: Når man vektlegger lydighet til lover og regler over personlig tro, så er man lovisk. Sagt på en litt enklere måte, når noen sier du må gjøre noe for å bli frelst, så er du lovisk. Du er ikke lovisk når du sier du ikke må gjøre noe som helst for å bli frelst, bare tro.

Ser du hva loviskhet er? I det øyeblikket du må gjøre noe som helst for å bli frelst, så er du lovisk.

Ser du hva det motsatte av loviskhet er? I det øyeblikket du ikke må gjøre noe som helst for å bli frelst, så er du ikke lovisk.

M.a.o hver gang du må gjøre noe så er du ifølge Oxford sin store ordbok og kristen teologi lovisk.

Hvordan blir vi frelst, etter din mening? Om du er som de fleste kristne, så vil du si vi blir frelst i det øyeblikket vi tror Jesus døde for vår synd og sto opp igjen fra de døde.

Er det andre måter å bli frelst på? Er du som de fleste kristne, så vil ditt svar være absolutt nei. Det er bare en måte å bli frelst på, du må tro Jesus døde for deg og sto opp igjen.

Men ser du ikke at i det øyeblikket du sier at du må tro Jesus døde for deg og sto opp igjen, så lager du en lov om hva vi må gjøre for å bli frelst. I det øyeblikket vi må gjøre noe for å bli frelst, så blir vi lovisk.

Kan en person som er frelst av nåde ved tro, leve som de vil? Kan f.eks en person som er frelst stjele, myrde, voldta og tilber Odin og Tor allikevel være frelst? Jeg håper svaret ditt er nei, den personen kan ikke være frelst. For en person som myrder, stjeler, voldtar og tilber de gamle avgudene til vikingene kan ikke være frelst.

Men ser du ikke at i det øyeblikket du sier man må omvende seg fra enkelte handlinger for å bli frelst eller for å holde seg frelst, så blir du lovisk.

Ser du poenget her?

Poenget er at vi er alle loviske, selv han eller hun som sier vi er under nåde og Moseloven ikke gjelder i det hele tatt lengre er lovisk. Det er kun han eller hun som sier vi ikke kan gjøre noe som helst for å bli frelst, ikke en gang ta i mot eller omvende oss selv fordi Gud gjør absolutt alt og vi kan egentlig leve som vi vil som ikke er lovisk. Støtter Bibelen den tanken at vi ikke kan gjøre noe som helst for å bli frelst, ikke en gang ta i mot eller omvende oss selv? Nei, Bibelen er ikke enig i en slik tanke.

Poenget er derfor at loviskhet er i seg selv ikke en negativ ting. Det er faktisk en bra ting, fordi det beskytter evangeliet mot vranglære og leder frem til en ekte frelse.

Men hva er da egentlig problemet med loviskhet?

Den personen som sier vi må omvende oss til Moseloven og imitere Jesu lovlydighet for å bli tilgitt av Gud og holde oss frelst, sier i grunnen det samme som den som mener moseloven ble naglet til korset og ikke gjelder for oss. Forskjellen mellom disse to er bare det at den ene sier vi må omvende oss til Moseloven for å bli frelst og holde oss frelst, den andre sier vi må omvende oss til lover, regler og tradisjoner skapt av mennesker for å bli frelst og holde oss frelst. Derfor er det lett å se at begge to er egentlig like loviske, de har bare to forskjellige lover de forholder seg til.

Den ene sier det er Guds lov (Moseloven) som gjelder, den samme loven Paulus forkynte vi skulle leve etter.

Den andre sier det er menneskers lover og tradisjoner som gjelder, disse lovene har erstattet Moseloven, selv om vi ikke finner bevis for det i Bibelen.

Begge to er like loviske, men det er bare den første som retter seg etter hva Gud sier. Det er bare han som sier jeg vil ha frelse, evig liv, tilgivelse, men jeg vil godta dine premisser Gud for hvordan jeg skal få alle disse tingene. Den andre og sistnevnte krever at Gud må gi han frelse, evig liv, tilgivelse på hans premisser og rette seg etter menneskets vilje og adlyde oss mennesker.

Husker du Kain og Abel?

Abel sa til Gud: Jeg vil adlyde deg og gjøre slik som du sier, så stoler jeg på at du gir meg hva jeg trenger.

Kain sa til Gud: Jeg vil tilbe deg slik jeg vil, og jeg forventer at du gir meg hva jeg trenger når jeg trenger det og godtar min tilbelse.

Ikke vær som Kain, vær heller som Abel.