Myter om loven

December 19, 2022

Series: loven, Norsk

Myter om loven

Myter om loven

  1. Loven ble gitt til Israel ikke til Kristne.
  2. Da Jesus døde på korset gjorde han slutt på loven
  3. Vi er under Kristi lov som er det dobbelte kjærlighetsbudet
  4. 9 av de 10 bud gjelder i dag, ikke sabbatsbudet iflg.NT
  5. Loven er til for å vise oss at vi ikke kan holde den, den er der for å bringe oss til Kristus.

Martin Luther sa akkurat dette at loven var gitt til Israel og ikke til kristne, derfor gjelder ikke loven for oss som følger Jesus. Men er det dette som Paulus sier? F.eks Efeserbrevet 2 som ett av mange eksempler hvor Paulus sier den hedning som kommer til tro på Jesus er ikke lengre en hedning, nå er han blitt en del av Israel. Så om Paulus har rett og vi som er hedninger er blitt Israel pga vår tro på Jesus og Martin Luther sier loven ble gitt bare til Israel, så er loven gitt til oss som følger Jesus.

Om det er sant at Jesus gjorde slutt på loven når han døde på korset, så har vi en utfordring med å forklare Jesu egne ord i Matteus 5. I Matt 5:18 sier Jesus selv at loven gjelder så lenge det er en himmel og en jord. Hans Far sier i GT at loven gjelder evig. Paulus sier i Apostlenes gjerninger at han ble mer enn en gang anklaget for å si at hedninger og Jøder som trodde på Kristus ikke trengte å følge loven lengre. Hver gang beviste Paulus at dette var løgn, han hadde aldri noen gang sagt noe slik.

Det dobbelte kjærlighetsbud som også blir kalt for Kristi lov er direkte sitat fra Moseloven. Derfor vet vi det ikke er noe nytt Jesus kom med. Jesus sier selv at vi kan bare forstå det dobbelte kjærlighetsbudet om vi lever ut resten av loven. For loven forklarer oss hvordan vi skal elske Gud og vår neste. Å si at vi er under Kristi lov er derfor det samme som å si at vi er under Moseloven.

Jesus holdt selv sabbaten, han lærte sine disipler å holde sabbaten noe også Paulus gjorde. Gud sier selv at sabbaten er ett bud til evig tid for alle generasjoner. Så om bare 9 av de 10 bud gjelder i dag, så har vi en utfordring i å forklare hvorfor Jesus, apostlene og Paulus holdt sabbaten. Vi vet også fra kirkehistorien at de første kristne feiret sabbaten helt frem til keiser Konstantin gjorde det ulovlig for en hedning.

Jesu Far, Jesus selv, Paulus, Johannes, Jakob, Peter sier alle sammen: Det er lett og enkelt å holde Moseloven. Så om det er sant at loven er til for å vise oss hva vi ikke kan få til og hvor mye vi trenger Jesus, hvorfor sier da Bibelen at vi loven er lett å holde?