Nåde er noe du gjør deg fortjent til?

June 2, 2023
Nåde er noe du gjør deg fortjent til?

Nåde er noe du gjør deg fortjent til?

Stoler du på Bibelens Gud?

Jeg spør ikke om du tror det er en Gud, for er du kristen, så vet du at Gud finnes. Men jeg spør om du har tillit til at Bibelens Gud vil hjelpe deg når vanskeligheter oppstår?

La meg forklare litt nærmere hva jeg mener: Når du tok imot Jesus som din Herre og Frelser, så visste du uten tvil at den dagen du dør, så går du rett til himmelen. Men som du vet, de fleste av oss lever 70-100 år på denne jorden før vi dør. Det betyr at det kan gå ganske mange år før du får oppleve frelsen. Dette er år med sykdommer, problemer, utfordringer, sorger og gleder. Har du tillit til at Bibelens Gud bryr seg om livet ditt her og nå og vil hjelpe deg også på denne siden av graven, eller tror du Bibelens Gud bare er opptatt av hvor du vil tilbringe evigheten?

Skal du være helt ærlig, så må du innrømme at du ikke vet svaret på det spørsmålet før du står med begge beina midt oppi en livskrise og virkelig trenger Guds hjelp.

Når jeg ble frelst, for veldig mange år siden, så fikk jeg fortalt at jeg kunne vite helt sikkert at Gud var interessert i livet mitt her og nå men også i hvor jeg skulle tilbringe evigheten. Derfor kunne jeg stole på at min frelsende tro på Jesu kors og oppstandelse garanterte meg evig liv OG frelse fra mine problemer her og nå. Det tok ikke lang tid før den første livskrisen rammet meg og jeg gjorde som jeg var blitt fortalt; tro på at Jesus døde for din synd, så skal du få evig liv og Guds hjelp her og nå. Men samme hvor mye jeg trodde, samme hvor mye jeg ba, ingenting hjalp og krisen ble bare verre.

I ren desperasjon etter å finne svar, så begynte jeg å å studere Bibelen og fant fort ut at Bibelen sier rett ut: En passiv tro på Jesus som Herre og Frelser er en død tro som ikke kan hjelpe oss. Skulle jeg ha Guds hjelp på denne siden av graven, Guds nåde og være sikret evig liv, så måtte jeg ifølge Bibelen være lojal mot Bibelens Gud. Jeg skjønte ganske fort at Bibelen lærer oss den eneste måten å være lojal på var å akseptere vilkårene for pakten med Israels Gud og leve etter de, de vilkårene vi kristne så feilaktig kaller for Moseloven.

Mange år senere, og mange livskriser senere, så vet jeg uten tvil at jeg stoler på Israels Gud Yehovah. Jeg vet at når livskrisen rammer, så trenger jeg ikke å bekymre meg for noe som helst fordi jeg lever i nåden siden jeg følger Moses slik Jesus lærte oss. (Matt 23:2-7) Fordi jeg lever etter Moseloven, så har jeg mer enn en gang sett at Yehovah er trofast til sine løfter og har alltid hjulpet meg enten det er store eller små livskriser.

Nå tenker du kanskje; men dette får jeg ikke til å stemme, for nåde er jo ufortjent og det du sier er at du gjorde deg fortjent til nåden ved å holde loven? Det går jo ikke!?

Om Bibelen var skrevet til oss kristne som lever i år 2023, så ville du hatt helt rett i det du sier. For nå i år 2023 så er vi veldig klar over at nåde alltid og uansett er noe ufortjent. Men som du sikkert vet, selv om det er vanskelig for enkelte å akseptere, Bibelen er ikke skrevet til oss. Den er skrevet for oss,men ikke til oss. Fordi den ikke er skrevet til oss, så må vi først vite hvordan de Bibelen er skrevet til ville forstått ordet nåde. Noe av det første vi da ser er at nåde i Bibelens kultur er noe du gjør deg fortjent til. Fordi vi vet at nåde i Bibelens kultur er noe vi gjør oss fortjent til, så vet vi at den som holder loven (vilkårene for pakten med Yehovah) har gjort seg fortjent til nåde fra Israels Gud.

Synes du det er vanskelig å stole på Gud når livskriser rammer deg?

Det er fordi du av egen fri vilje har forkastet selve nøkkelen til nåden du og jeg så desperat trenger for dette livet. Den dagen du lot deg overtale til å tro den løgnen at Moseloven ikke gjelder for deg, fordi du tror på Jesus, så forkastet du den nøkkelen og effektivt stengte døren til nåde i ditt liv. Jeg gjorde det selv en gang i livet mitt, den gangen jeg var nyfrelst. Men etter å ha opplevd sann ekte nåde som jeg har gjort meg fortjent til, så vil jeg aldri gå tilbake til den tiden før når jeg trodde hva min pastor sa om nåden. Jeg vil aldri mer tilbake til den usikkerheten som rammer oss alle og den frykten alle kristne og ikke-kristne sliter med når de er utenfor nåden.

Tar du utfordringen og gjør deg fortjent til ekte Bibelsk nåde?