Nåde - også for lommeboka?

May 15, 2023
Series: Devotionals

Speaker: Ernest Hume

Nåde, også for lommeboka?

Malaki 3:10: “Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!” NB 88/07 Det er to måter vi kan lese Malaki 3:10 på, som det var skrevet til oss eller som om det var skrevet for oss men ikke til oss. Som du skal få se, bare en av vil gi nåde også for lommeboka.

Til oss

Er Malaki 3:10 skrevet til oss kristne som lever i Norge i 2023 så er det bare en måte å forstå dette på: Vi må gi 10% av vår inntekt inn i menigheten og “belønningen” er “velsignelser i rikelig mål”. Men da må vi også ta med Malaki 3:9 som sier vi blir forbannet om vi ikke gir tiende, og vi må ta med alle skriftsteder i Bibelen som sier tiende må komme foran alt annet.

Konsekvensen av å lese Malaki 3:10 slik er som du skjønner ganske store, for den som da betaler regninger før han gir tiende stjeler egentlig fra Gud. Om du også har vært en del av Norges mange frikirker over tid enten via tv skjermen, eller ved fysisk oppmøte, så har du sikkert i likhet med meg hørt predikanter si akkurat dette: Den som betaler strømregningen før de gir tiende stjeler fra Gud.

Om det er sant at vi stjeler fra Gud når vi ikke gir 10% av vår inntekt, og det er sant at Gud vil gi oss “velsignelser i rikelig mål” om vi gir 10%, så bør vi vel se bevis på dette blant våre kristne brødre og søstre?

Etter å ha vært en kristen i et tosifret antall år, så har jeg møtt veldig mange som trofast gir tiende. Flertallet gir fordi de virkelig elsker Jesus, og fordi de virkelig tror at Malaki 3:10 skal leses som om det var skrevet til oss. Men jeg har enda til gode å møte 1 kristen som kan vitne at de har fått “velsignelser i rikelig mål”.  Derimot har jeg møtt på så alt for mange kristne som gir 10% av sin inntekt, men fordi de gir, så har de ikke penger til mat, strøm, lån og nødvendige utgifter. Jeg har på så alt for mange kristne som har gitt tiende trofast med en klokkeklar tro på at Gud svikter ikke de som er rettferdige ved tro. Og jeg har sett de fortsette å gi tiende selv når inkasso varslene begynner å komme, selv når varslingen om stenging av strøm og det går mot tvangssalg av hus. Men jeg har også sett de samme kristne stå ribbet igjen når banken har tatt huset, kjøleskapet er tomt og strømmen er slått av mens de spør seg selv: “Hvor er Gud og hvor er velsignelser i rikelig mål”?

Bare et lite mindretall av de kristne er kristne i dag, resten har for lenge siden konkludert med at Gud kan man ikke stole på siden han ikke var der når de trengte han som mest.

For oss

Er Malaki 3:10 ikke skrevet til oss som lever i år 2023, men skrevet for oss, så skylder vi å lese hele Malaki og ikke bare kapittel 3. Det første vi da ser er at Malaki sitt budskap er: Omvend dere tilbake til Moseloven og vis at dere har omvendt dere ved å bringe tiende av deres innhøsting inn i tempelet i Jerusalem.

Da ser vi at dette handler ikke om penger, handler ikke om kristne menigheter, derfor kan vi ikke bruke Malaki 3:10 som bevis på at vi i dag i 2023 skal gi 10% av vår inntekt. Det andre vi ser er at Malaki kaller oss tilbake til Moseloven.

Hvilke av disse to måtene å lese Malaki 3:10 på synes du er rett?

Men skal vi ikke gi?

Om Malaki 3:10 sier vi ikke skal gi 10% av vår inntekt til en menighet i år 2023, så blir spørsmålet, skal vi da ikke gi noe som helst?

Paulus sier i 1.Tim 5:8 et veldig viktig sitat fra Moseloven; om du og jeg ikke er istand til å ta vare på oss selv og vår familie, så er vi verre enn en ufrelst. Også sier Paulus i Korinterbrevene at den som har overflod til å gi, han skal gi. Da skjønner vi hvordan Paulus ville svart på det spørsmålet: Vi skal gi, men bare om vi har overflod å gi. Har du ikke overflod, så kommer alltid og uansett dine og din families økonomiske behov først. Derfor er det ikke alle i en menighet som skal gi, for mange er ikke istand til det da de har ingen overflod å gi av.

Nåde for lommeboka

Det er to måter å lese Malaki 3:10 på, enten kan vi lese det som om det er skrevet til oss eller som om det er skrevet for oss.

Det er bare når vi leser det som om det skrevet for oss, men ikke til oss, at det blir nåde for lommeboka.