Når oversettere tukler med teksten så vi ikke vet hva det vil si å be

February 3, 2023
Series: Nåde

Speaker: Ernest Hume

Når oversettere tukler med teksten så vi ikke vet hva det vil si å be

Hva betyr det egentlig å “be i Jesu navn”?

Skal vi forholde oss til Bibelen, så sier Johannes 14:13-14 å be i Jesu navn er ikke å si ordene “i Jesu navn”. Det er jo noe vi alle skjønner om vi tenker oss om, for om det var bare å si “i Jesu navn”, så ville alle kristne til alle tider alltid fått alt de ba om uansett. Men som vi jo vet av egen erfaring, noen ganger får du bønnesvar mens andre ganger får du ikke bønnesvar, selv om du sier “i Jesu navn” og selv om du har tatt imot Jesu som din Herre og Frelser.

Så hva betyr det å “be i Jesu navn”?

Det betyr å leve livet ditt slik som Jesus levde sitt liv. Lever du livet ditt slik som Jesus levde sitt liv, så sier Johannes 14:13-14 at Jesus vil gi deg det du ber om.

Men hva betyr det å leve livet ditt slik som Jesus levde sitt liv?

Det betyr ikke at vi bare skal gjøre alle de kule tingene, som å gå rundt å vekke opp døde og drive ut onde ånder. 1.Johannes 2 og 1.Kor 11 sier å leve livene våre, slik som Jesus levde sitt, betyr at vi kopierer alt hva Jesus gjorde inkludert hans lovlydighet. 

Skal vi kopiere Jesu lovlydighet også, så kan vi ikke forkaste Moseloven fordi Jesus ville aldri noen gang sagt at loven ikke gjaldt for han. Gjaldt loven for Jesus og han holdt den, da gjelder den for oss også og da må vi holde den om vi skal leve våre liv slik Jesus levde sitt. Men når vi nå vet hva det vil si å be i Jesu navn, så er det noe merkelig vi med en gang oppdager her i John 14:13-14:

Jesus sier først at vi skal imitere hans liv, (inkludert hans lovlydighet) når vi ber og da vil han gi oss det vi ber om. Men Jesus ba aldri til seg selv, så hvordan kan da han være den som gir oss det vi ber om? Ser du at det er noe her i vers 13-14 som ikke helt stemmer, spesielt om du sammenligner med Johannes 16:23?

La oss lese Johannes 14:13-14 og sammenligne med Johannes 16:23: I 14:13-14 sier Jesus at han skal gjøre det, men i 16:23 sier han at det er hans far som skal gjøre det. Jesus kan ikke være uenig med seg selv å si en ting i kapittel 14 også skifte mening i kapittel 16. Når vi også vet at “be i Jesu navn” betyr å leve våre liv slik Jesus levde sitt liv, og vi vet Jesus ba aldri til seg selv, så ser vi at Johannes 14:13-14 er tuklet med av oversettere.

Hva mener jeg når jeg sier “tuklet med av oversettere”?

Bibelen har mange eksempler på at oversettere har endret på teksten og lagt til ting for å få Bibelen til å stemme med hva de tror. Sammenligner vi Johannes 14:13-14 med de tidligste manuskriptene, så finner vi at det er dette som har skjedd her. For i de tidligste står det:

Og  det dere ber om i mitt navn vil Faderen gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom sønnen. 

Ser du hvordan den opprinnelige teksten i Johannes 14:13-14 er identisk med budskapet i Johannes 16:23? I begge kapitlene, så er det Faderen som gjør det.

Så hva betyr det egentlig å be “i Jesu navn”?

Å be i Jesu navn er det vi gjør når vi lever våre liv slik Jesus levde sitt liv. Å leve våre liv slik Jesus levde sitt liv betyr at vi lever etter loven, slik Jesus levde etter loven. Når vi da ber, så sier Johannes 14 og 16:23 at Yehovah (ikke Jesus) gir oss det vi ber om. Dette løftet er samme som vi finner i f.eks Matt 6:25-34 og 5.Mosebok 28:1-14. For når vi lever etter Yehovahs instrukser for livet (Moseloven) og de rundt oss ser at våre liv er annerledes fordi vi har en høyere standard, så ærer vi Yehovah når vi får bønnesvar.

Hvordan ærer vi Yehovah fordi vi får bønnesvar?

Når Yehovah svarer på bønnene til de som lever etter vilkårene for pakten med Moses, så ser alle rundt oss at Yehovah virkelig finnes og er tro til sitt ord og sine løfter til Moses.

Hva med deg?

Ber du i Jesu navn slik Bibelen sier det?