Nøkkelen til et effektivt bønneliv

March 24, 2023
Nøkkelen til et effektivt bønneliv

Nøkkelen til effektivt bønneliv

Er bønn enkelt for deg? Kanskje det er mer et slit, og av og til litt som å være omgitt av tykk ertesuppe tåke hvor du ikke vet helt sikkert om Gud virkelig er der?

Etter å ha vært kristen i ett tosifret antall år så vet jeg av erfaring at bønn er både lett og forferdelig vanskelig til tider, helt avhengig av hvordan livet mitt var akkurat da. Når jeg tenker tilbake på livet, så ser jeg hvordan det var veldig lett å be i rolige perioder av livet. Men jeg ser også en annen ting; i de periodene det var enkelt å be hadde jeg det så godt at jeg egentlig ikke la merke til at Gud ikke svarte meg. I de vanskelige periodene av livet så ser jeg hvor komplisert det var å be. Det var komplisert fordi når man står i en utfordrende tid, så vil man alltid ha bønnesvar fortest mulig. Når bønnesvar da ikke kommer, så merker man det veldig godt og da føles det litt som om man er omgitt av tykk ertesuppe tåke hvor du ikke vet helt sikkert om Gud virkelig er der.

Fikk jeg aldri bønnesvar, selv i vanskelige tider?

For å si det slik, da må vi først vite hva er egentlig bønnesvar?

Når jeg leser i ny testamentet, så ser jeg at svar på bønn var alltid noe overnaturlig. Den som ba og mennesker i nærheten skjønte alltid at dette kunne bare være Gud som svarte på bønn. Som f.eks brød underet, eller krukken med  olje som aldri gikk tom, helbredelser som ikke kan forklares med skolemedisin. Jeg har opplevd en del slike svar på bønn hvor jeg har bedt og sett helbredelser som ikke kan forklares med skolemedisin. Men jeg har også sett andre i andre religioner be til sin gud og oppleve helbredelser som ikke kan forklares med skolemedisin. På den måten har jeg fått bønnesvar en gang i blant. Men i min Bibel ser jeg ingen eksempler på noen som bare fikk svar på bønn nå og da. Alle jeg leser om i Bibelen fikk alltid svar på bønn når de ba, og alltid på en måte som gjorde at dem selv og alle rundt dem skjønte at dette var Israels Gud som hørte og svart fordi det som skjedde var overnaturlig.

Nøkkelen

I 1.Peter 3:12 leser vi: “For Herrens øyne følger de rettferdige,
 og hans øre lytter til deres bønn.
Men Herrens ansikt er vendt mot dem som gjør det onde.” (Bibelen 2011)

En dag gikk jeg lei av alltid å streve i bønn. Jeg bestemte meg derfor for å gå til Bibelen og den alene for å finne ut hva som må til for å få del i Bibelens løfter om bønn.

1.Peter 3:12 er egentlig direkte sitat fra Ordspråkene 15:29: “Herren er langt borte fra de urettferdige, men han hører de rettferdiges bønn” (Bibelen 2011) Om vi sammenligner det Greske ordet for rettferdige i 1.Peter 3:12, med det Hebraiske ordet for rettferdig i Ordspråkene 15:29, så ser vi med en gang at disse to ordene har samme betydning: Den rettferdige er den som gjør loven. Dette ser vi også hos Paulus i Romerbrevet 2: Den rettferdige er den som gjør loven. Da skjønner vi budskapet i 1.Peter 3:12 litt bedre: “For Herrens øyne følger de som lever etter Moses lov og hans øre lytter til deres bønn”.

Nøkkelen til ett effektiv bønneliv er m.a.o Moseloven, dette ser vi hos hver enkelt personlighet i det nye testamentet som fikk overnaturlige svar på bønn da de levde alle etter Moseloven. Det er også dette som er den største forskjellen mellom våre moderne menigheter og menighetene i Apostlenes gjerninger. I Apostlenes gjerninger så levde alle kristne, både jøder og hedninger, etter Moseloven og de hadde ett effektivt bønneliv med synlige resultater. I dagens Norge i år 2023 så lever veldig få kristne etter Moseloven og vi ser sjeldent eller aldri svar på bønn hver gang vi ber.

Hva nøkkelen ikke er

Betyr det at om vi alle sammen lever som Jøder etter Moseloven, så vil vi alltid uansett helbrede syke og vekke opp døde? Betyr det at vi vil aldri noen gang slite i livet og ha problemer fordi vi kan bare “be de vekk”?

For å ta det første først; å bli rettferdige gjennom å gjøre loven betyr ikke at vi skal konvertere til Jødedommen. Det betyr bare at vi skal ta Paulus på alvor når han sier “den som gjør loven er den som er rettferdig” og når han sier “den som gjør loven er den ekte Jøde, ikke den som er omskjært på kjød”.

Vi har ingen i Bibelen som gikk rundt og helbredet 100% alle de møtte og vekket opp fra de døde 100% alle de visste om. Selv Jesus gikk forbi syke uten å helbrede de, så vi vil ikke alltid uansett helbrede syke og vekke opp døde.

Både Paulus og alle de andre apostlene hadde ikke enkle problemfrie liv. Paulus sier om seg selv at han flere ganger holdt på å sulte ihjel, andre ganger ble han så banket opp av en mobb at han nesten omkom.

Om vi ikke får problemfrie liv og vi ikke er garantert å helbrede alle vi møter, hvorfor skal vi da i det hele tatt leve etter loven?

Først og fremst fordi Bibelen lover oss at den som lever etter loven er rettferdig for Gud, mens den som ikke lever etter loven er under Guds vrede. Ingen vil med rette velge av egen fri vilje å leve under Guds vrede.

Men like så viktig er alle løftene som følger med å leve et rettferdig liv etter loven, som f.eks Matt 6:25-34 hvorav løftet om daglig frelse er det største av dem alle. Ingen rettferdige er lovt ett lett liv, nettopp derfor er vi veldig avhengige av frelse i det daglige og frelse får vi bare om vi først ber om det. Men la oss huske, dette er ikke snakk om frelse ut av situasjonen men det er snakk om frelse gjennom situasjonen, som f.eks i Salme 23 at loven trøster oss midt i dødsskyggens dal.

Har du funnet nøkkelen til et effektivt bønneliv?