Kan Gud villede oss?

October 12, 2023
Kan Gud villede oss?

Kan Gud villede oss?

Derfor gav jeg dem også bud som ikke var gode, og lover som de ikke kunde leve ved. Jeg lot dem bli urene ved sine offergaver, idet de lot alt som åpner mors liv, gå igjennem ilden, så jeg kunde ødelegge dem, forat de skulde kjenne at jeg er Herren. (Ezekiel 20:25-26 Bibelen 1930)

Av og til så leser vi vers i Bibelen som får oss til å tenke “jeg er sannelig glad jeg er født etter korset og ikke før”, som f.eks her i Ezekiel 20:25-26. I disse versene sier Yehovah, “fordi dere ikke ville leve etter Moseloven (vers 24) så ødelegger jeg dere. Men den måten jeg gjør det på er at jeg gir dere andre bud som ikke er gode, andre lover dere ikke kan leve med, som gjør dere urene og får dere til å ofre til avguder. Dere vil tro dere gjør det rette, dere vil tro dere tilber meg, dere vil tro dere følger en ny lov gitt av meg for å tilbe meg, men plutselig og uten forvarsel vil jeg ødelegge dere. ”

Selv om jeg forstår hvor lett det er å si , etter man har lest Ezekiel; “jeg er sannelig glad Gud ikke er slik i dag, fordi jeg er født etter korset og lever i nådetiden”, så vil jeg utfordre deg til å lese Romerbrevet 1. Budskapet i Romerbrevet 1 er identisk med Ezekiel 20: “Når noen velger å forkaste Moseloven, så vil Bibelens Gud gi dem falske åpenbaringer om en ny lov. De vil tro de tilber bibelens Gud med denne nye loven, men egentlig tilber de avguder. De vil tro de gjør alt rett, de vil tro alt er ok mellom dem og Gud og at de er frelst. Men egentlig lever de i dyp synd fordi de har forkastet loven, og derfor vil Gud en dag ødelegge dem”.

Ser du nå at egentlig har ikke du noen grunn til å si “jeg er sannelig glad Gud ikke er slik i dag, fordi jeg er født etter korset og lever i nådetiden”. For Gud er den samme i går og i dag, til evig tid. I år 2023 så vil Han fremdeles ødelegge de som forkaster Hans lov, men det nifse med dette er at de som blir ødelagt tror de er frelst når de egentlig lever i dyp synd. De tror de gjør alt rett, de tror de er på veg til himmelen, men en dag vil de få høre “gå bort fra meg for jeg kjenner dere ikke, dere som lever uten lov” (Matt 7:21-23).

Kan dette være deg? Kan du være en av de som tror du er frelst, du tror du er på veg til himmelen, men fordi du har forkastet Moseloven så har Gud gitt deg en falsk åpenbaring om en ny lov? Ser du hvordan den vanlige kristne lære om frelse av nåde ved tro, uten lov, er en oppfyllelse av Ezekiel og Romerbrevet?

Men dette gir oss med en gang to spørsmål:

  1. Hva da med Johannes 13:34-35 og Lukas 22:20 som begge to sier Jesus gir oss et nytt bud og en ny pakt?
  2. Hva da med alle de som ikke har noe kunnskap om Moseloven i det hele tatt, av den enkle grunn at de ikke er født som Jøder?

Paulus svarer på det siste spørsmålet i Romerbrevet. I Romerbrevet forklarer Paulus oss at alle mennesker i alle kulturer, til alle tider har fått Moseloven overlevert, fordi Gud har skapt alle mennesker med en samvittighet. Alle mennesker, uavhengig av kultur og religion, har i sin samvittighet nedfelt de samme prinsippene fra Moseloven: Ikke myrd, ikke stjel, ikke lyv, tilbe 1 Gud osv. Fordi alle mennesker har Moseloven skrevet på sitt sinn, selv om ikke alle mennesker kjenner den under det navnet, så har ikke hedningene noen unnskyldning og ingen kan si de ikke visste. Derfor har ikke du noen unnskyldning og kan si du ikke visste.

Men hva da med den nye pakt og nytt bud? Johannes 13:34-34 er direkte sitat av 3.Mosebok 19:18, derfor er det enkelt å se at det er ikke et nytt bud. Men om dette ikke er et nytt bud, hvorfor sier da Jesus dette er det?

Det Jesus gjør er samme som Micah gjør i i Micah 6:8, de begge summerer opp loven og sier hvordan Moseloven oppsummeres: Elsk hverandre slik jeg har elsket dere. Ok, men det svarer heller ikke på hvorfor det er et “nytt” bud? Det vi må huske er at Johannes 13:34-35 er ikke skrevet til oss, dette er Jesus som snakker til sine disipler som alle var Jøder. Hva var det som kjennetegnet Jesu disipler på det tidspunktet? Om du kjenner din Bibel godt, så vet du at evangeliene gir oss mange eksempler på at disiplene hans ikke elsket hverandre. Det var innbyrdes sjalusi, konkurranse om hvem som var best osv. Så det Jesus egentlig sier her er: “Dere mine disipler vet hva 3.Mosebok sier, dere vet den sier elsk hverandre. Nå elsker dere ikke hverandre, begynn å lev på en ny måte slik 3.Mosebok sier dere skal”

Men hva da med Jeremiah 31:31 og Lukas 22:20? For her står det jo “en ny pakt”? Ja det står en ny pakt på Norsk, men Bibelen er ikke skrevet på Norsk, den er skrevet på Hebraisk. På Hebraisk står det ḥādāš som betyr fornyet/reparert, ikke ny som i noe som aldri har vært før.

Vi har derfor ikke noe i Bibelen som forteller oss at Moseloven i dag ikke gjelder, eller at vi lever i en pakt som er helt ny som aldri har eksistert før. Derimot har vi mye som forteller oss at vilkårene for pakten (Moseloven) gjelder fremdeles i år 2023. Den som forkaster dette står i fare for å bli villedet av Gud til å tilbe han med falske bud som ikke er gode, andre lover som de ikke kan leve etter, som gjør dem urene og vil lede til deres ødeleggelse. Men det nifse med det er at de vet ikke at de tilber Han slik, de tror de gjør det rette, de tror de er frelst men de vil en dag bli ødelagt. (Matt 7:21-23)

Hva med deg? Er du en av de?