Oppheve eller oppfylle?

January 21, 2023
Oppheve eller oppfylle?

Når ord har tilsynelatende skjulte meninger

Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. (Matt 5:17)

Hvordan forstår du Matteus 5:17?

Den vanlige kristne forståelsen er: Jesus kom ikke for å oppheve loven, men for å møte lovens krav og dermed oppfylle den. Så om vi tror på at Jesus oppfylte loven for oss, så vil hans lovlydighet bli tilregnet oss og dermed er loven uaktuell for oss.

Matteus evangeliet er opprinnelig skrevet først på Hebraisk, så oversatt til Gresk og fra Gresk til Engelsk og Norsk. På Hebraisk brukes ordet kiyem for “oppfylle”, dette Hebraiske ordet er på Gresk oversatt til  pleroo som igjen på Norsk oversettes til “oppfylle”.

Kiyem på Hebraisk betyr “å opprettholde” mens  pleroo kan bety to ting; å oppfylle kravene men også å fullføre å bringe noe til en slutt. Om vi da bruker den Hebraiske og Greske forståelsen i Matt 5:17 så blir verset slik: Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å opprettholde/møtekravene til/oppfylle/bringe loven til en slutt.

Når du leser verset slik, så ser du at det er 3 forskjellige måter å oversette det siste ordet på, som igjen gir 3 forskjellige meninger av vers 17. Spørsmålet blir da, hvilken av de 3 skal vi velge?

Vi vet at Jesus var en Jøde, Apostlene var Jøder, Paulus var Jøde og alle rundt Jesus i Matteus 5:17 var Jøder. Derfor vet vi at Jesus snakket ikke Gresk til de, heller ikke Norsk eller Engelsk men Hebraisk. Hvorfor er dette viktig hva han snakket?

Som Nordmann, så vet du at vårt språk har enkelte ord og uttrykk som du automatisk forstår men som en person fra en fremmed kultur vil ha problemer med å vite hva du mener. Som f.eks “der slapp katta ut av sekken” eller “det er ugler i mosen” er to velkjente uttrykk vi alle sammen forstår. Men det er ikke så utenkelig at mennesker fra en annen kultur, med et annet språk, vil automatisk misforstå disse to uttrykkene om de ikke blir forklart for dem.

I Jesus sin kultur og samtid så er det to viktige uttrykk vi trenger å lære:

  1. Å oppheve loven
  2. Å oppfylle loven

Når du på Hebraisk sier du opphever loven, så betyr ikke det at du gjør slutt på den. Det betyr på Hebraisk at du selv, eller en du snakker om, mistolker loven. Når du på Hebraisk sier du oppfyller loven, så betyr ikke det at du gjør slutt på den eller møter dens krav. Det betyr på Hebraisk at du tolker loven korrekt. Så enten du opphever loven eller du oppfyller loven, så blir ikke loven borte.

Da forstår vi at den korrekte forståelsen er både og opprettholde OG å oppfylle og det Jesus egentlig sier her er dette:

Dere må ikke tro at jeg er kommet for å mistolke loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å mistolke, men for å tolke loven korrekt.

Med andre ord: Matteus 5:17 er Jesus som sier; jeg kom for å vise dere hvordan loven skal leves ut.

Når du vet dette, blir det ikke da veldig merkelig å tro at loven er umulig å leve etter? For om du selv, eller noen du kjenner, holder fast på den tanken at loven kan vi ikke holde så sitter du igjen med en Jesus som egentlig sier noe her som ikke gir mening. For da har du en Jesus som sier: Jeg kom for å vise dere hvordan loven skal leves ut, men jeg vet at dere ikke kan klare dette, så egentlig er det jeg skal gjøre nå i 3 år før jeg går til korset bare bortkastet.

For samme hva slags syn du har på loven, så kommer du ikke utenom at Jesus brukte 3 år av sitt liv på å si ting som: “Når Fariseerne lærer dere å holde den skriftlige Moseloven, så skal dere gjøre som de sier. Men ikke gjør som de sier når de lærer dere den muntlige, for den klarer de selv ikke en gang å leve etter.” (Matt 23:-24). Så om du virkelig tror at Jesus kom for å gjøre slutt på loven, så har du en utfordring med å forklare hva Jesus gjør i de 3 årene før han går til korset.

Så er det noen som vil si; men om dette er sant, så gir det ingen mening at Jesus gikk til korset og da er det Jesus gjorde på korset nyttesløst.

Om du selv, eller noen du kjenner tenker slik, la meg da spørre deg om en ting:

Hvorfor døde Jesus?

Skal vi holde oss til hva Bibelen sier, så sier Bibelen at Jesus døde for å sette oss fri fra lovens forbannelse (Gal 3).

Hva er lovens forbannelse?

5.Mosebok 28 forteller at lovens forbannelse er konsekvensen av ikke å holde loven.Om Jesus dør for å betale for alle de gangene vi ikke har holdt loven, bruker 3 år av sitt liv på å fortelle oss hvordan vi skal følge Moses, blir det ikke da veldig ulogisk å tro at loven ikke gjelder i dag?