Paulus sa aldri at vi blir rettferdig av tro

January 12, 2023
Series: Norsk

Speaker: Ernest Hume

Er du trofast?

I Romerbrevet 3:31 leser vi: “Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.” Hvordan forstår du dette verset? Slik jeg har fått det forklart, så sier Paulus her at når vi tror på hva Jesus gjorde for oss og vi tror Jesus holdt loven for oss, så vil vår tro stadfeste loven. Da vil Jesu lovlydighet og rettferdighet bli tilregnet oss, så selv om det er umulig for oss å leve etter loven, så tror Gud vi har levd etter loven fordi vi tror på Jesus. Jeg har aldri helt kunne slå meg til ro med den forklaringen, først og fremst fordi den er egentlig diskriminerende ovenfor kvinner og jeg tror ikke vår Gud er en mannsjåvinist. Men også fordi en slik forklaring forutsetter at Paulus konverterte fra Jødedommen til kristendommen, noe vi vet helt sikkert han aldri gjorde. Så la oss sammen ta ett dypdykk ned i Rom 3:31 og se om vi ikke kan finne ut hva Paulus egentlig mente her. 

Jesus holdt ikke hele loven

Majoriteten av kristne er enige i at den som lever etter loven er rettferdig. Så om vi tror at Jesus holdt loven for oss, så får vi Jesu rettferdighet tilregnet oss. Sagt på en litt mer moderne måte; fordi du tror Jesus holdt loven for deg, så slipper du å bry deg om loven i det hele tatt. Men som vi skal se, en slik måte å tenke på har egentlig ingenting med Bibelen å gjøre. Hvorfor tror kristne da på dette? Fordi de fleste kristne leser veldig lite eller ingenting i Moseloven.

Fordi de leser veldig lite eller ingenting i loven, så sliter majoriteten av kristne med mange misforståelser om loven, misforståelser som kan koste dem frelsen. Som f.eks at håndvaske budet som fariseerne konfronterer Jesus med står i Moseloven noe det ikke gjør. Eller at loven sier en jøde blir uren av å gå inn i huset til en hedning, det står heller ikke i den skriftlige loven. Så hva inneholder egentlig den skriftlige loven og hva har innholdet av loven å gjøre med overskriften “Jesus holdt ikke hele loven”?

Loven har ca 613 bud, en stor del av de budene gjelder kun for menn, andre igjen kun for kvinner. Så har du bud som er bare for konger, bud som er spesifikke for prester i tempelet, for spedalske, for gifte og ugifte i tillegg bud man bare kan leve etter om man har ett tempel.

Jesus var ikke en kvinne, han var en Jødisk mann født i Israel. Jesus var heller ikke en konge i Israel (han vil bli det en gang i fremtiden) og han var ikke en levitt i tempelet. Det faller derfor på sin egen urimelighet å si at Jesus holdt hele loven for oss, fordi vi ser at han holdt ikke 613 bud. Derfor holdt ikke Jesus budene for kvinner, ikke for prester, ikke for konger, ikke for levitter, ikke for spedalske og siden han aldri var gift heller ikke for gifte.

Når vi da sier at vi blir rettferdige ved tro på Jesus, fordi vi får hans lovlydighet tilregnet oss, så sier vi egentlig at bare ugifte menn kan bli rettferdige. For det er bare budene for ugifte menn Jesus egentlig holdt.

Heldigvis så er ikke vår Gud en Gud som gjør forskjell på menn og kvinner, begge kjønn har like stor mulighet til å bli frelst om de vil.

Hvordan blir vi frelst? Eller som vi også sier, rettferdige av tro? Først må vi være villig til å innse en viktig ting som Paulus aldri sa.

Paulus sa aldri vi skulle bli rettferdige av tro

For å forstå Rom 3:31 så må vi lese det i sammenheng med Rom 3:28 hvor Paulus skriver “For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger”

Legg merke til hva det ikke står i Rom 3:28: Det står ikke “For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro alene“. Det står bare “For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro”. Det lille ordet alene var noe Martin Luther føyde til teksten for å ha ett større argument mot den katolske kirkes ubibelske praksis. Dessverre så har det blitt hengende blant oss kristne så vi ofte leser det slik Luther skrev det, ikke slik Paulus skrev det. La oss derfor vise Paulus den respekt at vi holder oss til hva han sa, ikke hva Luther sa.

Når Paulus i Rom 3:28 skriver “For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro” så siterer han nesten ordrett Habakkuk 2:4 “Men den rettferdige skal leve ved sin tro.” (Bibelen 1930, 78/85) Skal vi da forstå hva Paulus mener her i Rom 3:28 så må vi først lese Habakkuk 2:4 han siterer fra. I Habakkuk 2:4 brukes det Hebraiske ordet ’ᵉmûnâ for tro. Bibelen 1930, 78/85 oversetter ’ᵉmûnâ som tro men Bibelen 2011 oversetter det som troskap. Betydningen av ordet er trofasthet, ikke tro, derfor er Bibelen 2011 nærmere den orginale meningen her enn 1930 og 78/85 oversettelsen.

Når vi nå vet at Rom 3:28 er sitat av Habakkuk 2:4, så vil en bedre oversettelse av Rom 3:28 være denne:

“For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved trofasthet, uten lovgjerninger”

Derfor vet vi at Paulus sa aldri vi blir rettferdig av tro, men han sa vi blir rettferdig av trofasthet.

Spørsmålet blir da, trofast mot hvem eller hva?

Dette er det Paulus besvarer i Rom 3:31

Paulus sa loven gjelder i dag

Når Paulus skriver  “Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven” (Rom 3:31) så bruker han på Gresk det lille ordet pistis for tro.

Pistis har samme betydning som ’ᵉmûnâ på Hebraisk og betyr trofasthet.

Når vi ser Rom 3:31 sammen med Rom 3:28 så kan vi da mye bedre oversette Rom 3:31 slik:

“Skal vi ikke lengre være trofaste mot loven? Nei det må du ikke finne på å tro! Tvert imot! For det er nettopp loven vi skal være trofaste mot!”

La meg da spørre deg, du som leser dette;

Er du trofast mot loven så du kan leve?