Refset av Herren?

October 4, 2023
Refset av Herren?

Refset av Herren når Jesus tok på seg all vrede og dom?

Salme 94:12-13: 12 Salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov. 13 for å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravd en grav for den ugudelige.

Enten vi er trist eller vi er glad, Salmenes bok har noe for hver situasjon i livet. Som f.eks vi leser i Salme 23 at Herren er med oss i dødsskyggens dal, Salme 91 at Herren beskytter de som er Hans og her i Salme 94:13 så lover Herren oss ro i onde dager. Men om du leser Salmenes bok, så er det to ting du fort legger merke til; alle løftene kommer med en betingelse. Oppfyller vi ikke betingelsene for løftene, så får vi heller ikke del i dem. Det andre vi legger merke til er dette; av og til så er ikke de betingelsene så hyggelige for oss. Som f.eks her i Salme 94:12, så leser vi betingelsen for løftet i vers 13 er å la seg refse av Herren. Dette skaper med en gang et lite problem for oss, for som Ny Testamentlige kristne, så tror ikke vi at Herren refser de som følger Han siden all vrede er båret av Jesus. Men vi vet jo at livet for oss kristne har både de høye fjelltopper og de dype mørke daler. Så istedenfor å si at de dype dalene kommer fra Herren fordi Han refser oss, så tror vi det er djevelen som refser oss og lager problemer i våre liv. Spørsmålet blir da; ville David som skrev Salme 94 vært enige med oss i dette?

Det korte svaret er nei, David ville ikke vært enig i dette. For det å si at djevelen av egen fri vilje kan lage problemer i våre liv er for David som å si at djevelen er like mektig som Yehovah. Om djevelen ikke kunne gjøre noe av egen fri vilje i Gamle Testamentet, så må ikke Ny Testamentlige kristne gi djevelen så mye makt at vi tror han nå er i stand til å gjøre ting av egen fri vilje.

Så hva er det egentlig David prøver å fortelle oss her i Salme 94?

Det David egentlig prøver å si her i Salme 94 er dette: Yehovah er den eneste allmektige Gud. Fordi Han er den eneste, så er det ingenting som skjer uten at Han vil det skal skje. Alle gode ting, men også alle dårlige ting i våre liv, skjer derfor fordi Yehovah vår Gud vil det skal skje. Når vi da er frisk, eller vi er syk. Eller vi har gode venner rundt oss, eller vi ligger i krig med en nabo eller en kollega, så skjer alt det fordi Yehovah vår Gud vil det skal skje. Hvorfor vil en god Gud tillate at de som følger Han blir syke og har problemer i sine liv? Fordi Hans perspektiv på hva som er bra for oss er så vidt forskjellig fra vårt.

I Romerbrevet 8:28 leser vi at alt virker til det gode for den som følger Yehovahs lov (den loven vi kaller for Moseloven). Alt betyr alt, både gode og onde ting, om vi da tror Bibelen snakker sant her, så må vi også godta at alt fra omgangssyke, dødsfall, økonomisk krise, økonomisk fremgang, ensomhet, venner absolutt alt virker til det gode for oss så lenge vi lever etter Moseloven. Og ja jeg skjønner at det er vanskelig å godta og forstå at sykdom og død kan virke til det gode. Men det er her vi som mennesker må akseptere at vi vet ikke alt, vi ser ikke det hele bildet, men Gud ser og Han vet hvorfor akkurat dette virker til det gode i ditt liv selv om det du gjennomgår nå i dine og mine øyne er en forferdelig grusom tid.

Om vi kan godta dette som Bibelen lærer oss, så driver det oss til å leve enda mer etter loven når vanskelige tider kommer. For da husker vi Matt 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-14 at vi er lovt Yehovah sin hjelp og frelse slik Yehovah ser best når Han ser best midt i vanskelighetene. Da husker vi Hebreerbrevet 11 som forteller oss om alle de som er gått før oss, som levde slik. De levde i lydighet til loven, de gjennomgikk grusomme ting, men de holdt fast på at loven ville frelse dem. Noen ble frelst ut av sine vanskeligheter i dette livet, noen fikk ikke se det i dette livet men så frelsen i neste liv.

Men kanskje det viktigste av alt, når vi lever slik så husker vi også at Yehovah lover en endelig straff for de ugudelige (de som forkaster Moseloven) (Matt 7:21-23). Derfor vet vi at våre fiender, de som hater oss, forfølger oss, gjør livet hardt for oss vil til sist få sin straff. Da og kun da, vil Yehovah gi oss den ro vi trenger for å holde ut vår lidelse og vente på Hans frelse enten i dette livet eller det neste.

Så hva gjør vi neste gang livet tar en uventet vending og vi står med føttene midt plantet oppi det som hittil er den verste dagen i våre liv? Vi husker på at dette skjer fordi Yehovah vil det skal skje. Men så lenge vi lever etter loven, så vet vi fra Rom 8:28 at også dette vil virke til det gode i våre liv. Vi forstår ikke alltid hvorfor det skjer, men vi forstår det vil virke til det gode. Derfor er vi ikke fortvilt, vi hviler i den nåden og freden Yehovah gir oss, nettopp fordi vi lever etter loven mens vi venter på Hans frelse. Da skjønner vi sannheten i Jesu egne ord: Kom til min lære og hold min Fars lov, så skal jeg gi dere hvile fordi min lære er lett å bære. (Matt 11:29-30). Da er vi virkelig i stand til å forstå at den som blir refset av Yehovah er salig.