Skal kristne dømmes når vi dør?

May 8, 2023

Series: Andakt, Norsk, Torah

Skal kristne dømmes når vi dør?

Skal kristne dømmes når vi dør?

Er det en ting vi alle kan vite helt sikkert, så er det at 10 ut av 10 mennesker dør. Hva skjer når vi har forlatt dette livet? Hebreerbrevet 9:27 sier at når mennesker dør, så vil vi dømmes av Gud. ” Har du noen gang vært ute og vitnet om Jesus, så har du helt sikkert brukt Hebreebrevet 9:27 på denne måten i et håp om at de du snakker med skal se sitt behov for Jesus. Om de skjønner at Jesus er redningen fra Guds dom, så kanskje de vil være villig til å ta imot han.

Men det jeg lurer på er; har du noen gang tenkt over at Hebreebrevet 9:27 også gjelder deg som allerede er kristen?

Nå tenker kanskje du;” jeg skal ikke dømmes etter jeg dør, for Jesus som jeg tror på, har blitt dømt for meg”. Men om det var sant, hva da med Romerbrevet 2:6-8?

I Rom 2:6-8 leser vi: Han skal lønne hver og en etter det han har gjort:  7 De som tålmodig gjør det gode og søker herlighet, ære og uforgjengelighet, får evig liv.  8 Men de som i selvgodhet er ulydige mot sannheten og lar seg lede av uretten, har vrede og harme i vente (Bibelen 2011)

I Romerbrevet 1-2:5 snakker Paulus ikke til ateister eller til mennesker som har ingen kunnskap om Bibelen og Israels Gud. Derimot snakker han til mennesker som kjenner Israels Gud, som vet hva som forventes av dem, men som ikke vil gjøre som Bibelens Gud sier. Så kommer vi til vers 6 hvor Paulus siterer Job 34:11, 2.Mosebok 32:34, Salme 62:12, Ordspråkene 24:12 og Ezekiel 18:20. Disse versene Paulus siterer fra GT er i sin tid sagt til Israel, ikke til hedninger som har ingen kunnskap om Gud i det hele tatt. Derfor skjønner vi at Paulus sitt budskap her, i Romerbrevet 2:6-8 er akkurat samme som Hebreebrevet 9:27:

Alle mennesker, også de som sier de tror Jesus døde for dem, skal dømmes når vi dør. Dommen felles ikke pga av hva vi holder for å være sant, men hvordan vi har levd våre liv. 

I vers 7 forteller Paulus oss hvordan vi skal unngå dom når vi dør. Han sier “De som tålmodig gjør det gode og søker herlighet, ære og uforgjengelig, får evig liv”. M.a.o Om vi gjør det som er godt så får vi evig liv. Hva er det gode vi må gjøre? I Romerbrevet 2:13 sier Paulus det gode er å gjøre loven. Det Paulus prøver å si her er m.a.o dette:

Alle mennesker, også de som sier de tror Jesus døde for dem, skal dømmes når vi dør. Vi dømmes ikke fordi vi ikke har holdt for sant at Jesus døde for oss. Vi dømmes fordi vi har valgt ikke å leve etter Moseloven. 

I vers 8 sier Paulus til oss hva som er utfallet av dommen for de som har valgt ikke å leve etter Moseloven. Det er vrede, harme og ikke evig liv. Men i vers 7 sier Paulus at de som har valgt å leve etter Moseloven får herlighet, ære, uforgjengelighet og evig liv.

Hvordan vil du som holder det for sant at Jesus døde for deg, men som har valgt vekk Moseloven, bli dømt når du dør?