Skråsikkerhet

July 21, 2023
Series: Sabbats tale

Speaker: Ernest Hume

Med alderdom blir man ikke så skråsikker lengre

Har du noen gang tenkt over hvordan vi kristne oppfører oss ovenfor homofile og lesbiske?

Jeg kan egentlig forstå at de ikke vil ha noe med oss kristne å gjøre, for når de møter oss, så hører de oss si at Gud er god, Gud elsker dem og om de bare vil ta imot Jesus så blir de frelst. Men de hører oss også si at den samme Gud veldig gjerne hiver dem i helvete om de skulle være så uheldige å forelske seg i en av samme kjønn og dele livet sitt med vedkommende. Så de sitter igjen med den tanken at “jo jeg er frelst fordi jeg tror på Jesus, men fordi jeg er homofil/lesbisk/bifil, så må jeg leve alene hele resten av mitt liv” Derfor forstår jeg at det er vanskelig for dem å tro Gud virkelig er god.

Men samtidig forstår jeg også oss kristne, for motivet vårt for å gjøre hva vi gjør er godt. Vi tror 3.Mosebok 18, 20, Romerbrevet 1, 1 Korinterbrev 6, 1. Timoteus lærer at homofili er et resultat av syndefallet. Derfor tror vi at alle som lever ut sin legning vil ende i helvete, selv om de tror på Jesus. For Paulus sier jo trossalt at ingen som lever ut sin homofile legning vil arve himmelens rike. Jeg skal også være ærlig å si at jeg er en av mange forkynnere som har sagt akkurat dette til homofile og lesbiske. Jeg har sagt det fordi jeg har vært skråsikker at det er slik disse skriftstedene skal forstås.

Men det skjer noe rart når man blir eldre, man blir ikke så skråsikker lengre. For hva om vi kristne tar feil? Hva om Bibelen aldri noen gang sier man ender i helvete fordi om man forelsker seg i noen av samme kjønn? Jeg vet ikke med deg, men jeg synes det er alvorlig å si at noen risikerer helvete ved å forelske i noen av samme kjønn. Etter min mening så er det såpass alvorlig at her tør jeg ikke ta feil.

For å finne svaret på dette, så er det en del ting vi må være klar over:

  1. Ordet homofili/homofil fantes ikke før i år 1868. Det betyr at Paulus, apostlene, Jesus hadde aldri hørt det ordet.
  2. 3.Mosebok 18, 3.Mosebok 20, 1.Korinterbrev og 1. Tim 1 sier ingenting om lesbiske.
  3. 3.Mosebok 18 og 3.Mosebok 20 er ikke skrevet til oss kristne i år 2023.
  4. Romerbrevet 1, 1.Korinterbrev , 1.Tim 1 er ikke skrevet til oss kristne i år 2023.

3.Mosebok 18:20 og 3.Mosebok 20:13 er ikke skrevet til oss i år 2023, de er skrevet til Israelittene som var i ferd med å innta det lovede landet. Om vi skal forstå budskapet i disse to versene, så må vi derfor se på sammenhengen de står i. I 3.Mosebok 18:3,4 og 20:23 leser vi at Israelittene får ikke lov til å leve på samme måte som Egypterne og Kananitterne gjorde. Begge disse to folkeslagene  (Egypterne og Kananitterne) brukte sex mellom menn som tilbedelse av sine avguder. Budskapet i 3.Mosebok 18:20 og 20:13 er derfor: Ikke bruk sex mellom to menn til å tilbe Meg deres Gud slik Egypterne og Kananitterne gjør for å tilbe sine avguder. Men ser du hva budskapet ikke er? Det er ikke  en dom over to av samme kjønn som virkelig elsker hverandre og vil være trofaste mot hverandre.

Romerbrevet 1, 1.Korinterbrev 1 og 1.Timoteus 1 er heller ikke skrevet til oss kristne i år 2023. De er brever skrevet av Paulus til spesifikke menigheter med helt individuelle problemstillinger. Om vi tar oss tid til å lese litt historie om menigheten i Roma, Korint og Timoteus sin menighet, så lærer vi fort at alle sammen levde i samfunn hvor sex mellom menn ble brukt til å tilbe avguder med. Mange av disse som ble frelst og ble en del av menigheten til Timoteus var tidligere tempel prostituerte. Da er det naturlig at Paulus oppfordrer dem til å omvende seg fra det livet de levde før de ble frelst fordi du skal ikke tilbe Israels Gud slik. Ser du hva budskapet til Paulus er? Ikke bruk sex mellom to menn til å tilbe Bibelens Guds. Men ser du hva budskapet ikke er? Paulus sier ikke at to mennesker av samme kjønn som virkelig elsker hverandre og vil være trofaste mot hverandre lever i synd og er utestengt fra himmelen.

Ser du hva konklusjonen er og er det ikke bra at vi ikke lengre tør være så skråsikre?

Vi kan ikke bruke Bibelen som bevis for at homofile lever i synd når de lever i trofaste monogame forhold og oppriktig elsker hverandre. Sagt på en annen måte, to menn eller to damer som genuint elsker hverandre og er trofaste mot hverandre lever ikke i synd ifølge Bibelen.

Når jeg nå vet hva Bibelen faktisk sier om akkurat dette, så tør ikke jeg lengre si at at homofile og lesbiske som genuint elsker hverandre og er trofaste mot hverandre lever i synd. Jeg tør ikke det fordi om jeg går rundt og sier at homofile og lesbiske som lever ut sin legning i monogame forhold kommer til helvete, når Bibelen ikke sier det så setter jeg meg i Guds sted og det er farlig å gjøre.

Derfor vil jeg si til deg som er homofil eller lesbisk og leser dette her, tilgi meg for at jeg har av uvitenhet forkynt at monogame lesbiske og homofile forhold er synd. Nå vet jeg bedre.