Tanker i sommervarmen.

July 4, 2023
Tanker i sommervarmen.

Tanker i sommervarmen…….

Johannes 3:16: For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. (NB 88/07)

Midt på sommeren så er det ingen av oss som har tid til dype teologiske refleksjoner, vi vil heller være ute i det fine været enn å sitte foran datamaskinen med Bibelen vår. Men…ingen av oss som leser dette er garantert å få oppleve en sommer til, vi er ikke en gang garantert å få oppleve morgendagen. Det vil kanskje være i din egen interesse å ta deg tid i sommervarmen til å stille deg selv spørsmålet: Hvor går jeg når jeg dør?

Jesus forteller oss her at bare den som lever etter Moseloven, slik som Jesus lærte oss, er den som tror på Jesus. Derfor er det bare den som følger Moses som har evig liv. Det betyr at om du er en av de som ikke får oppleve neste sommer, kanskje ikke en gang høsten i år 2023, så vil du bare ha evig liv om du her og nå tar en avgjørelse om å leve etter Moseloven.

Men hva er evig liv?

Det finnes de som vil si at Bibelen ikke støtter tanken om en udødelig sjel, og derfor tror de enten at sjelen slutter og eksistere når vi dør/går tilbake til Gud og blir en del av Gud/eller en variasjon av dette. Det er også tilfelle at Gresk filosofi i stor grad har influert hvordan vi kristne tenker, så når vi leser om helvete og himmel så forestiller vi oss ofte ting som har mer til felles med Dantes inferno og Platons ideverden enn hva som faktisk står i Bibelen. Men vi må ikke gå så langt at vi “kaster barnet ut med badevannet” i et forsøk på å være “Bibelsk”, for Bibelen lærer oss at vi er udødelige sjeler som i det øyeblikket vi ble født ble ett med vår fysiske kropp. Når vår fysiske kropp dør, så skilles vi midlertidig fra vår kropp i påvente av oppstandelsen. Mens vi venter på oppstandelsen er vi i dødsriket og vil en gang i fremtiden, når oppstandelsen skjer, enten bli forent med vår kropp for å gå inn til evig liv i det nye Jerusalem eller gå inn til evig pine og evig skam i ildsjøen. Enten vi da har en evighet i det nye Jerusalem eller en evighet i ildsjøen, så er ikke det en åndelig tilværelse. Det er en veldig fysisk tilværelse hvor du har den samme kroppen du har nå,  de samme følelsene du har nå, bare forsterket.

Det er da enkelt å se hva evig liv betyr, det betyr at vi når oppstandelsen kommer så forenes vi med vår fysiske kropp og går inn til en evighet i det nye Jerusalem. Det vil bli en evighet her på jorden i en 100% fysisk tilværelse med en 100% fysisk kropp, slik som Jesus sin kropp var etter hans oppstandelse.

Hvor går du når du dør?

Om du dør før oppstandelsen, så vil du skilles fra din kropp og gå til dødsriket. Der vil du være fullt bevisst med alle sanser intakt og du vet at enten vil du stå opp til å kunne gå inn i det nye Jerusalem eller du vil stå opp til å gå inn til evig pine og skam i ildsjøen. Hvilken gruppe du vil være i bestemmes om du følger Moses, slik som Jesus lærte oss. For bare de som følger Moses er de som vil gå inn i det nye Jerusalem . (Matt 7:21-23)