Trenger du kraft?

February 10, 2023
Trenger du kraft?

Trenger du kraft?

Rom 1:16-17 : For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. (Bibelen 2011, 78/85, 1930)

Hva er egentlig evangeliet?

Om du spør de fleste kristne i år 2023, så vil de si: De gode nyhetene om at Jesus døde for vår synd, så når vi aksepterer han som vår Herre og Frelser, så kommer vi til himmelen når vi dør.

Men er du helt sikker på at Paulus ville vært enig i dette?

Her i Romerbrevet, så sier Paulus at evangeliet er en Guds kraft til frelse. Da skjønner vi at evangeliet er viktigere enn vi tror, fordi det er gjennom evangeliet vi blir frelst og frelsen er ikke av oss selv, det er Guds kraft som frelser oss. Derfor skjønner vi at det er viktig å få dette rett, for om vi ikke forstår evangeliet, så har vi ingen kraft til frelse. Paulus sier videre troen er nøkkelen til Guds kraft til frelse, ingen tro = ingen kraft = ingen frelse. Så tror vi ikke på evangeliet, så er vi ikke frelst. Men så sier Paulus noe “For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro”. Det Greske ordet Paulus bruke for “åpenbares” beskriver en pågående prosess som vi ikke er kilden til, men vi må ta imot. Sagt på en litt enklere måte, Gud gir oss åpenbaringen av evangeliet som er en gave gjennom hele livet, men vi må ta det imot i tro.

Så langt virker det vel som om Paulus er enig med oss kristne i år 2023?

Når Paulus videre sier “av tro til tro” så kunne vi like gjerne oversatt det slik: “ut av tro og inn i tro”. Troen blir derfor for Paulus noe som frakter oss fra noe og over i noe annet. Men fra hva og over i hva? Dette svarer Paulus på i siste halvdel av vers 17 når han sier “slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro”. “Den rettferdige skal leve ved tro” er direkte sitat fra Habakkuk 2:4 hvor det står at den som viser sin tro på loven er rettferdig og skal leve.

Ser du hva Paulus gjør her som viser at han ikke ville vært enig med vår forståelse av evangeliet?

Paulus sier at evangeliet er det samme nå som i Habakkuk sin tid, den som viser sin tro på loven er rettferdige og fordi de er rettferdige så får de Guds kraft til frelse.

Så hva er evangeliet for Paulus?

Evangeliet for Paulus er samme som evangeliet var for Habakkuk og for Israelittene i ørkenen: Den som tror på loven, og viser de tror på loven, får nåde og liv fra Yehovah.

Men hva er det nye med Jesus om evangeliet er loven og ikke korset?

Det nye er ikke evangeliet i seg selv, men hvordan evangeliet blir vist for oss. For i Jesus, så lærte vi hvordan vi skal holde oss trofaste til loven (Matt 5:17) og dermed hvordan vi skal få Guds kraft til frelse. Hva med deg som leser dette?Har du Guds kraft i ditt liv?