Tro

April 20, 2023
Series: loven

Speaker: Ernest Hume

Tro og følelser går ikke sammen

Å melde seg frivillig til å reise på evangeliserings turne i Nord Norge sammen med 20 jevnaldrende ungdommer kan være ganske hardt for ryggen. Jeg fikk erfare dette for noen år siden når jeg etter en veldig kort natt våknet på gulvet bak talerstolen i en liten pinsemenighet i Troms. Natten hadde vært kort fordi vi var ute på byen til ca kl.4 på morgenen for å nå ungdommer med evangeliet om Jesus og gulvet hadde vært hardt.

Selv om det ble lite søvn, så visste vi alle sammen at vi den Søndagen skulle lede formiddagsmøtet før vi fortsatte reisen. Men før møtet skulle begynne, så måtte 20 meget trøtte ungdommer og 1 veldig sprudlende ungdomspastor fra Bergen rydde møtesalen, få i seg mat og til og med rekke å bli undervist i hva tro egentlig er. Når den Bergenske stemmen klinget gjennom lokalet “Nå må dere våkne, om 4 timer til skal dere lede møte!” så var det få av oss som trodde noen av oss ville være i stand til å rekke det. Men ungdoms pastoren vår hadde en egen evne til å motivere ved å minne oss på at den som har tro kan klare alt, så om vi bare holdt det for sant at vi ville få det til, så ville vi være garantert å rekke det.

Etter som årene gikk og jeg ble eldre, så begynte jeg å fundere over hva tro egentlig er. Jeg hadde jo mange ganger lest Hebreerbrevet 11:1 og Rom 5:1 og fått tro forklart omtrent som dette: Om du holder noe for sant, så har du tro. Tror du derfor at Jesus døde på korset for deg, så er du forsont med Gud gjennom tro.

Er det omtrent slik du også forstår tro?

Hebreerbrevet 11:1

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. (Bibelen 78/85)

Hva betyr ordet visshet på Norsk? Ifølge Det Norske Akademis ordbok, så er visshet en følelse av at noe er sant og noe kommer til å skje. Så om Hebr 11:1 er korrekt oversatt her, så kan man med rette si at tro er en personlig overbevisning som du føler er sant. En slik forståelse av tro er jo, som vi alle kan se, en av kildene til kaoset i samfunnet rundt oss. For om tro er noe du personlig føler er sant, så vil det føles veldig krenkende om noen utfordrer din tro.

Men hva om Hebr 11:1 ikke er korrekt oversatt?

Her er det viktig å kjenne litt til Bibelhistorie og jeg skal prøve å gjøre det så kort og så lite teknisk som jeg kan.  Før Luther så var det ingen Bibler som ville oversatt Hebr 11:1 slik som i Bibelen 78/85. På Gresk så brukes ordet hupostasis her i Hebr 11:1 som Luthers venn Melanchthon oversatte som “visshet”. Hupostasis betyr ikke visshet på Gresk (dette er noe alle kan dobbeltsjekke via Google), det betyr “den underliggende virkelighet som kommer”. Når da det Greske ordet for tro i denne sammenhengen er ett verb (m.a.o noe du gjør) så ser man at tro er å vise trofasthet mot den underliggende virkeligheten som kommer.

Takk for at du holdt ut med at jeg ble litt teknisk der et lite øyeblikk, men for å si det på en annen måte:

Tro er trofastet vist mot Yehovahs instruks for hva det vil si å være ett menneske, den instruksen vi kaller for Moseloven. (Helt uavhengig av hva du føler). Er ikke det litt kjekt å tenke på? For da slipper du å tvile på om du er frelst noen gang, for selv om du ikke føler deg frelst så kan du se på din lovlydighet å se at du er frelst.

Romerbrevet 5:1

“Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.” (Bibelen 2011)

Når vi nå vet hva tro er, så vet vi at Romerbrevet 5:1 sier vi blir rettferdige når vi viser trofasther mot Yehovahs instruks for hva det vil si å være et menneske, den instruksen vi kaller for Moseloven. M.a.o Moseloven gjør oss rettferdige ved tro og gir oss fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.

Da ser vi plutselig at det blir mening i hva Paulus sier i Romerbrevet 2 når han sier at den som gjør loven er rettferdig. Men da ser vi også hva konflikten i Ny Testamentet egentlig handler om. For det handler ikke om nåde eller lov, det handler om to forskjellige sett verdier. Den ene er menneskelige verdier og regler uttrykt i den muntlige loven og menneskelig tradisjon, til den sier både Paulus, Jesus og Apostlene at menneskelige verdier og regler kan ikke gjøre oss rettferdige for Gud. Den andre er Guds verdier og regler uttrykt i den skriftlige loven. Til den sier både Jesus, Paulus og Apostlene at den er vegen til evig liv, til frelse og til en fremtid i det nye Jerusalem her på jorden.

Ser du nå når vi leser Paulus på Gresk hvordan det plutselig ikke blir noe konflikt mellom Paulus og Jakob?

Tro

Bibelsk frelsende tro er være lojal og trofast mot Guds verdier og regler uttrykt i den skriftlige Moseloven. Bibelsk frelsende tro handler aldri om følelser, den handler utelukkende om hva andre kan se i ditt liv. Ser de en som er ambassadør for Kristus som lever livet slik han levde? (1.Kor 11, 1.Johannes 2) Da ser de en som har frelsende tro.

Hva med deg? Har du frelsende Bibelsk tro?