Var Jesus uten synd og den enete?

April 22, 2023
Series: loven

Speaker: Ernest Hume

Var Jesus syndfri?

Vi som er kristne tror Bibelen sier Jesus ble født som 100% menneske i en helt normal kropp lik den du og jeg har. Vi vet fra Bibelen at han ble sulten, trøtt, trengte søvn, og var ett helt vanlig menneske på alle mulige måter. Men det at Jesus ble født som et menneske gir oss en annen utfordring. For vi kristne tror også alle mennesker blir født med den syndige natur som gjør at vi arver Adams skyld og synd. Hvordan kunne Jesus være født som et menneske men allikevel ikke synde?  (Hebr 4:15, 7:26, 9:14, 1. Pet 2:22, 1.John 3:5, 2.Kor 5:21)

Akkurat dette spørsmålet har den kristne kirke slitt med i flere 100 år og kommet opp med forskjellige forklaringer. Den mest kjente er vel den katolske som sier Maria var syndfri, derfor var Jesus født som et menneske men uten Adams synd og skyld. Den minst kjente er pinsevennenes og karismatikernes sin forklaring at Jesus ikke arvet noe DNA fra Maria. Men er vi ikke katolikker og er vi ikke pinsevenner og karismatikere som tror på new age lære, så må vi holde oss til hva Bibelen og den alene sier…selv om vi kanskje ikke kommer til å like svaret med en gang:

Hva er synd?

Om vi ser oss litt omkring, så ser vi hvordan vi er omgitt av ikke-kristne som lever gode moralske og etisk rette liv. Men vi som er kristne vet at disse menneskene er allikevel syndere. Hvordan kan man ha god moral og etikk men allikevel være syndere som trenger frelse?

Når du erstatter Yehovah sin lov (Moseloven) med din, eller andre menneskers moral, etikk, tradisjoner eller meninger så blir Yehovah unødvendig for deg. Da blir det du kaller for rett etikk, moral og gode tradisjoner og riktige meninger syndige fordi de erstatter Yehovah i ditt liv. Når du da ser deg rundt på ikke-kristne naboer, venner og kollegaer som lever gode moralske og etiske rette liv, så ser du mennesker som sier de ikke trenger Gud. Det er det som gjør dem til syndere. Men den andre siden av dette er at når du ser deg rundt på kristne mennesker som lever gode moralske og etiske rette liv og bekjenner tro på Jesus, men de har erstattet Guds lov med sine lover, tradisjoner og meninger, så ser du mennesker som sier de ikke trenger Gud. (Matt 7:21-23)

Når Bibelen sier i Hebr 4:15, 7:26, 9:14, 1. Pet 2:22, 1.John 3:5, 2.Kor 5:21 at Jesus var uten synd, så sier de derfor at Jesus aldri gjorde noe som Moseloven sier er galt. Men de sier ikke at Jesus aldri gjorde noe vi mennesker ville sett på som etisk og moralsk galt. Derfor ser du hendelser i Bibelen som bryter med vår forståelse av etikk og moral, som f.eks Jesu behandling av den Syrisk Fønesiske kvinnen, men som allikevel ikke er synd.

Hva vil det si å være uten synd?

Nå vet vi at det å være syndfri, er å leve sitt liv i lydighet til Moseloven. Vi vet at Jesus gjorde dette, Hebr 4:15, 7:26, 9:14, 1. Pet 2:22, 1.John 3:5, 2.Kor 5:21, derfor vet vi at Jesus var syndfri.

Men hva vil det si å leve sitt liv etter Moseloven og være syndfri?

Det er ingenting i Bibelen som støtter tanken om at vi er født med Adams synd og skyld, derfor er alle mennesker vel i stand til å velge å leve syndfritt etter Moseloven eller å velge å leve i opprør mot Moseloven. Men som du vet om du har studert Moseloven, så inneholder den en hel rekke bud som kommer i konflikt med hverandre. Som f.eks du skal ikke jobbe for penger på Sabbat eller få andre til å jobbe, men du skal også beskytte og bevare liv. Så om du blir syk, eller noen du møter er syk og trenger medisin og legehjelp på Sabbaten, så må du velge mellom å bryte Sabbats budet ved å oppsøke lege og apotek så du er årsaken til at andre må jobbe på Sabbaten eller å være årsaken til at liv kanskje går tapt. Moseloven er veldig klar på at i slike situasjoner, så må vi velge å holde det budet som er mest alvorlig. Det er større synd å forårsake andre menneskers død enn å bryte Sabbaten, men når du da bryter Sabbaten så har du allikevel syndet.

Så hva gjør du da?

Du vet at motivet ditt var ikke at du ville bryte Sabbaten, du gjorde det fordi du måtte velge mellom to bud. Da sier Moseloven at du skal gå til tempelet i Jerusalem, omvende deg fra din synd og ofre. Da blir du tilgitt for det du har gjort og kan fortsette som før.

Bibelen forteller oss at Jesus var syndfri fordi han aldri gjorde noe som Moseloven forbød. Men om Jesus var syndfri og alltid holdt loven, så var han flere ganger i slike situasjoner hvor han måtte velge mellom to bud. Bibelen forteller oss også at Jesus både gikk til tempelet for å ofre for sin egen synd, og han oppfordret andre om å gjøre det samme. Dette viser oss at selv om Jesus var syndfri Hebr 4:15, 7:26, 9:14, 1. Pet 2:22, 1.John 3:5, 2.Kor 5:21, så var han allikevel ikke syndfri slik vi forstår begrepet syndfrihet, fordi han måtte ofre for sin egen synd. Men fordi han omvendte seg fra den synden, fordi han ofret for den og fordi motivet hans var aldri å gjøre noe som var galt i utgangspunktet, så var han allikevel syndfri.

Hvordan kunne Jesus være født som et menneske, men ikke synde?

Det å være syndfri er altså ikke å være perfekt, for som du nettopp har skjønt, når du holder Moseloven så betyr det at du vil garantert synde fordi du må velge hvilket bud du skal bryte i enkelte situasjoner. Men om du omvender deg så blir du tilgitt for det. (1.John 1:9)

Disse versene Hebr 4:15, 7:26, 9:14, 1. Pet 2:22, 1.John 3:5, 2.Kor 5:21 sier Jesus var syndfri fordi han hodlt Moseloven. Disse versene sier ikke at vi ikke kan være syndfrie på samme måte som Jesus. Vi har også andre vers av Paulus som sier vi er vel i stand til å holde loven og vi er forventet å holde den også på samme måte som Jesus.

Jesus kunne da være født som et menneske, men ikke synde, fordi han gav oss et godt eksempel til etterfølgelse på hvordan vi skal leve våre liv. (1.Kor 11:1, 1.John 2)

Hva med deg? Er du syndfri slik Jesus var?