Varianter i oversettelsen av Bibelen

Varianter i oversettelsen av Bibelen

Varianter i oversettelser av Bibelen

Hva skjer om vi legger 4 oversettelser av Romerbrevet 7:25 ved siden av hverandre?

  1. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Slik er altså jeg: Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. (bibelen 2011)
  2.  Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! – Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. (bibelen 1930)
  3. Jeg takker Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre! Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt. (Bibelen Guds ord 2017)
  4. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Så tjener jeg altså Guds lov med mitt sinn, men syndens lov slik jeg er av naturen. (bibelen 78/85)

3 av de (Bibelen 2011, BGO 2017 og Bibelen 1930) er ganske identiske og forståelsen vi sitter igjen med er: Paulus tjener Guds lov med sitt sinn, men syndens lov tjener han med sitt kjøtt og blod/sitt kjød. Jeg vet ikke med deg, men mitt inntrykk jeg sitter igjen med er at Paulus slites mellom to ting, men han blir ikke nødvendigvis tvunget til å gjøre noe. Han kan velge å tjene Guds lov med sitt sinn, og han kan velge å tjene syndens lov med sitt kjød eller gjøre begge deler.

I den fjerde oversettelsen, Bibelen 78/85, så sier siste halvdel av setningen: men syndens lov slik jeg er av naturen. Når Paulus sier “slik jeg er av naturen” så assosierer jeg det automatisk med noe man gjøre selv om man ikke vil, men man gjør det allikevel, fordi det er en del av ens natur. Som f.eks vi må ha mat og søvn, fordi mennesket er skapt slik av naturen til å ha mat og søvn for å overleve. Men av og til, så kan det være mer ønskelig ikke å sove fordi man får gjort mer arbeide, men vi må ha søvn og kan ikke velge det vekk, fordi den menneskelige naturen er slik.

Det er en stor forskjell på å si at man tjener syndens lov fordi det er en del av den menneskelige naturen, og å si man tjener syndens lov med sitt kjød. Men forskjellen blir enda større når vi vet at “kjød” på Gresk kan bety mer enn 1 ting.

Kjød (på Gresk sarx) kan bety den fysiske kroppen vår, men kan også bety hvem vi er i slekt, hvor vi kommer fra eller hvem vi har en relasjon til.  Kan det også bety noe negativt? I Hebraisk tankegang, så betyr det aldri noe negativt, men i Gresk filosofi så finner vi at det kan bety både noe negativt og noe positivt. Fordi Paulus var Jøde og aldri en Greker, så må vi forstå sarx slik en Hebreer ville forstått det, ikke slik en Greker ville forstått det.

Så hva mener Paulus egentlig her i Rom 7:25?

På Gresk skriver Paulus denne setningen: Nåde Gud Jesus Kristus min Herre derfor jeg meg selv sinn mitt sinn slave lov Guds lov nå kjød mitt kjød lov synd.

For det første ordet, “nåde”, bruker Paulus ett Gresk ord som betyr noe vi gjør oss fortjent til pga av hva vi gjør. Så det Paulus sier til og begynne med her er at Yehovah (ikke Jesus, men Yehovah) har gitt han nåde fordi han (Paulus) tjener Guds lov med sitt sinn. Oppfattet du hva du leste? La oss ta det en gang til så du er sikker på at du ser poenget her:

  1. Fordi Paulus er blitt en slave av Guds lov og tjener den med sitt sinn
  2. Så får han nåde fra Yehovah (Yehovah gir han nåde, ikke Jesus).

Paulus sier m.a.o her at når vi gjør lov, så får vi nåde. Dette er samme som han sier f.eks i Romerbrevet 2:13.

Men hva da med siste halvdel av setningen?

Kjød for Paulus er i denne sammenhengen enten hvor han kommer fra, hvem han har en relasjon til eller kroppen. Som vi skal se, så gir det ikke mening å si at Paulus her snakker om kroppen vår. Men det gir mening at kjød i denne sammenhengen handler om hvor Paulus kommer fra.  Så la oss spørre: Hvem var Paulus? Jo som du husker, Paulus var en Jøde, så han var i sitt kjød en Jøde.

I Jødedommen så er det 2 Moselover, den skriftlige og den muntlige. Samfunnet på Paulus tid var delt i to mellom de som først og fremst fulgte den muntlige og de som først og fremst fulgte den skriftlige. Paulus tilhørte den siste gruppen, de som først og fremst fulgte den skriftlige.

Hvorfor er dette viktig?

Den muntlige loven er laget for å gjøre det veldig vanskelig for en ikke etnisk-jøde å konvertere til jødedommen, for å beskytte den jødiske identiteten. Den skriftlige som er gitt oss av Gud er enkel for en ikke etnisk-jøde å følge.

Ser du nå hva Paulus sier i den siste halvdelen av setningen?

Det han sier her er at den muntlige loven kan ikke frelse, kan ikke gjøre oss rettferdig og er syndig.

Hva med deg? Tjener du Guds lov med ditt sinn så du kan leve i nåden slik Paulus gjorde?