Veien sannheten og livet.

November 10, 2023
Veien sannheten og livet.

Hva betyr det at Jesus er veien, sannheten og livet?

“Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” Johannes 14:6, 88/07

Hva betyr det egentlig at Jesus er veien, sannheten og livet? Opp gjennom årene har jeg hørt mange forskjellige svar på dette spørsmålet avhengig av hvilket kirkesamfunn den enkelte tilhører. Kjernen i alle svarene har alltid vært: Jesus er den eneste veien, den eneste sannheten og det eneste livet. Vil vi til himmelen, så må vi ta imot han som vår frelser og herre.

Når Jesus sier disse ordene i Johannes 14:6 så har vi to alternativer for hvordan vi skal forstå han. Vi kan gå ut fra at Jesus faktisk mener: “Jeg er den eneste sannheten, det eneste livet og om du vil til Faderen så må du ta imot meg som din frelser og herre.” Med en gang møter vi på en ganske stor utfordring: Jesus snakker ikke direkte til kristne i år 2023, han snakker til sine disipler. Har vi noe som helst bevis i evangeliene at disiplene hans forstod de måtte ta imot Jesus som frelser og herre? Svaret er nei, evangeliene forteller oss at disiplene var ganske så uvitende om Jesu rolle som frelser og vi ser aldri noen eksempler på at disiplene “tar imot”/”ber Jesus inn i hjertet sitt”. Vi kan derfor ikke gå ut fra at Jesus mener: “Om du vil til Faderen så må du ta imot meg som din frelser og herre” fordi vi har ikke noe bevis for det.

Om vi derimot oversetter direkte fra Gresk, så sier Jesus i Johannes 14:6: “Jeg er han som husker hvordan vi skal følge Moses. Gjør som meg, imiter meg og mitt liv, lær av meg hvordan du skal følge Moses. Ingen kan komme til Faderen om de ikke imiterer mitt liv og hvordan jeg følger Moses”

Det første vi da ser er hvordan resten av ny testamentet gir mening, for da blir det plutselig veldig logisk at Paulus sier i 1.Korinterbrev 11:1-2 “Imiter meg slik jeg imiterer Jesus”.  Paulus sier egentlig her; følg Moses slik jeg følger Moses, slik Jesus fulgte Moses. Men da ser vi med en gang noe annet som burde gjøre oss urolige. Når Jesus sier “følg mitt eksempel og følg Moses slik jeg følger Moses, bare den som gjør som jeg kan komme til Faderen” så betyr det at alle kristne som har tatt imot Jesus, men forkastet Moses, ikke kan komme til Faderen. Det er derfor Jesus sier i Matteus 7:21-23 “gå bort fra meg, jeg vet ikke hvem dere er, dere som lever uten lov”.

Forstår du nå hvor farlig det er å tro at Bibelen er skrevet til oss som lever i år 2023? Om vi tror at Bibelen er skrevet til oss, og ikke for oss, så legger vi ord i Jesu munn som han aldri sa. Da tror vi f.eks Jesus sier i Johannes 14:6: “Jeg er den eneste vegen til Faderen og om du vil til himmelen når du dør, så må du ta imot meg som din frelser og herre” når det Jesus egentlig sier er: “Jeg er den som husker hvordan vi skal følge Moses, lær av meg, gjør som jeg og følg Moses som meg, da kommer du til Faderen”.

Hvilken Jesus følger du?

Han som sier “Jeg er den eneste vegen til Faderen og om du vil til himmelen når du dør, så må du ta imot meg som din frelser og herre”?

Bibelens Jesus som sier: “Jeg er den som husker hvordan vi skal følge Moses, lær av meg, gjør som jeg og følg Moses som meg, da kommer du til Faderen”. ?

Det er bare Bibelens Jesus som er veien, sannheten og livet.

Den andre er den lovløse som har erstattet Moses med en passiv tro og intellektuell aksept av menneskeskapte dogmer. Bibelen forteller oss at den lovløse er den samme som antikrist, kan du ha gjort deg skyldig i å følge antikrist uten å være klar over det?