Ville Paulus trodd du var en kristen?

May 12, 2023
Ville Paulus trodd du var en kristen?

Ville Paulus trodd du var en kristen?

Apostlenes gjerninger 26:28: “Men Agrippa sa til Paulus: Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen!” (Nb 88/07, Bibelen 2011, 78/85, 1930)

En kristen i år 2023 er en person som bekjenner seg til Jesus Kristus og tilhører kristendommen (Store norske leksikon). For 10-40 år siden, så var en kristen også en person døpt i statskirken som hadde kristendom på skolen, konfirmert i kirken selv om han ikke hadde en personlig bekjennelse til Jesus. Det er derfor lett å se hvordan “en kristen” i år 2023 er ikke det samme som “en kristen” var på 60,70, 80 og første halvdel av 90 tallet.

Det at ord forandrer mening gjennom generasjonene er ikke egentlig noe som burde overraske oss, for vi vet jo f.eks hvordan ordet gay i år 2023 har en helt annen betydning enn på 60 tallet. Men har vi å gjøre med bøker eller skriftlige materiale som ikke kommer fra vår egen tid, så skylder vi oss selv å stille spørsmålet hvordan den teksten vi leser ville blitt forstått første gang den ble skrevet. Når vi gjør dette med alt fra Snorres kongesaga til andre deler av Norsk skriftlig historie, hvorfor skal vi ikke da gjøre det samme med Bibelen?

Så la oss være modige å spørre; hvordan ville Agrippa og Paulus forstått hva en kristen er.

Kristus er en oversettelse av det Hebraiske ordet mashia som betyr messias, messias betyr den salvede rette konge av Israel, han som er av Davids ætt. For å si det litt mindre komplisert: Det at Jesus er Messias betyr at Jesus er den lovede Israels konge, en etterkommer av David. Det er dette Paulus forkynner til Agrippa i (Apg 26:6-8, 22-23) hvor han også forteller at beviset på at Jesus er konge, er at Yehovah vekket han opp igjen fra de døde.

Ser du nå hvorfor Agrippa sier det han sier?

Agrippa sier “Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen!” fordi Agrippa tror Jesus er den lovede konge over Israel, ikke fordi Agrippa tror Jesus døde for hans synd på et kors. Så for Agrippa og Paulus så er en kristen en person som av egen fri vilje sier at Jesus er min konge, og jeg gjør som min konge sier jeg skal gjøre. Paulus forteller også Agrippa i Apostlenes gjerninger 26 at den som har Jesus til konge vil vise det ved å leve etter Moses, slik vår konge sa vi skulle gjøre. (Matt 23:2-4, 7:21-23). Derfor skjønner vi at en kristen i Paulus og Agrippa sine øyne er en person som lever etter Moses, slik Jesus vår konge sa vi skulle. Ikke en person som tror Jesus døde på et kors for vår synd.

Ser du forskjellen mellom vår forståelse av hva en kristen er, og Agrippa og Paulus sin forståelse?

Vi tenker på en kristen som en person som bekjenner seg til Jesus, og tilhører kristendommen. Vi tenker at kristendom kjennetegnes av troen på den treenige Gud, Jesus som sann Gud og sann menneske født av Jomfru Maria, død på et kors for våre synder og sto opp igjen fra de døde den tredje dag, sitter ved faderens høyre hånd og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. (store norske leksikon). Vi tenker aldri på en kristen som bare bekjenner seg til Jesus. Når det å bekjenne seg til Jesus er avhengig av å tilhøre kristendommen, så lager vi denne kunstige betingelsen at du må være enig med kristendommen for å være en kristen selv om veldig mye i kristendommens bekjennelse aldri var sagt av Jesus.

Paulus og Agrippa tenker på en kristen som bare bekjenner seg til Jesus, som bare gjør hva Jesus sa.

Forskjellen er at for å være en kristen slik vi tenker det, så må du bekjenne menneskeskapte meninger, menneskeskapte tanker, menneskeskapte lover som Jesus aldri ville vært enig i.

For å være en kristen slik Agrippa og Paulus tenkte, så må du kun bekjenne hva Jesus sa og vise at han er din konge ved å gjøre slik han sa.

Ville Paulus trodd du var en kristen?